Menu

Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

12 Ιανουαρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ 11/01/2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Θέμα: «Ενημέρωση για την από 11/01/2022 συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου»  

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Η στήριξη του δικαιώματος των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες σε ποιοτικές υπηρεσίες στην κοινότητα, με εχέγγυο τη διασφάλιση της βιώσιμης και εύρυθμης λειτουργίας των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στον πληθυσμό αυτό (ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Κ.Δ.-Η.Φ.), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βρέθηκε στο επίκεντρο των θεμάτων της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Ιανουαρίου 2022, μεταξύ της Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κας Δ.Μ. Μιχαηλίδου και αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας, απαρτιζόμενης από τον Πρόεδρο κ. Ι.Μοσχολιό και τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Ι. Λυμβαίο.

Στη συνάντηση, που διενεργήθηκε σε ομολογουμένως θετικό κλίμα, τέθηκαν επί τάπητος και διεξοδικά από την αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μείζονα ζητήματα προς επίλυση και προτάσεις προς υλοποίηση, ενώ ζητήθηκαν σαφείς δεσμεύσεις από την Υφυπουργό για την αντιμετώπιση τόσο των διαχρονικών, όσο και των πρωτοφανών, λόγω της πανδημίας, ζητημάτων, προβλημάτων και προκλήσεων που αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία των δομών αυτών, όπως είχαν τεθεί υπόψη της με το από 13/12/2021 έγγραφο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Ακολούθως, σημειώνονται τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, σημεία και εξερχόμενα της συζήτησης:

1. Προστασία των ωφελούμενων με αναπηρία των Κ.Δ.-Η.Φ., ΚΔΑΠ ΑμεΑ, από τις επιπτώσεις της Covid-19 και της έξαρσης των κρουσμάτων της λοίμωξης, μέσω της διενέργειας ταχέων ελέγχων αντιγόνων: Επί της παρούσας αδυναμίας πρόσκτησης από τα Κέντρα προϊόντων ιατροτεχνολογικων ελέγχων (rapid test) μέσω των υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις που ισχύουν, εξαιτίας έλλειψης επαρκών διαθεσίμων, η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας πρότεινε, ως εναλλακτική λύση, τη διανομή των προϊόντων με τη διαδικασία που βρίσκει σήμερα εφαρμογή για τους/τις μαθητές/τριες της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (παραλαβή αυτοδιαγνωστικών προϊόντων ελέγχων – self test - από τα φαρμακεία) και τη διεξαγωγή τους από το προσωπικό των Κέντρων, στην περίπτωση που η ενέργεια δεν καθίσταται εφικτή εκ μέρους των μελών των οικογενειών τους ή τους/τις ίδιους/ες τους/τις δικαιούχους (εξυπηρετούμενους/ες, εργαζόμενους/ες). Η Υφυπουργός δεσμεύθηκε για την άμεση εξέταση της συγκεκριμένης δυνατότητας και την εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής της.

2. Συρρικνώσεις στα μεγέθη των παρουσιών των ωφελούμενων των Κέντρων, απότοκες της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για την Covid-19 και της καθυστέρησης διασάφησης του ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή του: Η Υφυπουργός, κατανοώντας τα αντικειμενικά προβλήματα και συνέπειες που προέκυψαν από την εφαρμογή της ενέργειας, ενημέρωσε για την επεξεργασία διάταξης, που βρίσκεται σε τελική ευθεία, με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της κάλυψης των αποζημιώσεων των Κ.Δ.-Η.Φ. και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για τις απουσίες εξυπηρετούμενων που βρίσκουν αιτίαση στις προβλέψεις του Ν.4820/2021, και καταλαμβάνουν το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2021.

3. Διασφάλιση υγειονομικού υλικού για την εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης από τη διασπορά της λοίμωξης Covid-19: Σύμφωνα με τις αναφορές της Υφυπουργού, υπό εξέταση τελεί η δυνατότητα ένταξης των Κέντρων στους δικαιούχους υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια προστασίας κ.α.) που θα παρασχεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, από διαδικασία προμήθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για τον τρόπο εφαρμογής της ενέργειας, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας.

4. Χρηματοδοτήσεις ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τα προγράμματα στο πλαίσιο της Δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021-2022’: Η Υφυπουργός, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν διαπιστωθεί στις πληρωμές των ΚΔΑΠ ΑμεΑ, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί μόνο για τις περιόδους του περασμένου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, διαβεβαίωσε για την άσκηση συνεχούς πίεσης και τη συστηματική επαναφορά του ζητήματος από την πλευρά του Υπουργείου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευθέτησή του, καθώς και για τη στενή συνεργασία που λαμβάνει χώρα στο παρόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να εκταμιευθούν κατά το δυνατόν ταχύτερα τα σχετικά ποσά για τη χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούνται οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας που λειτουργούν ΚΔΑΠ ΑμεΑ να επικοινωνούν τακτικά τα σχετικά προβλήματα και ζητήματα που παρουσιάζονται ως προς το ζητούμενο με την ΕΕΤΑΑ και το Υπουργείο Εργασίας.  

5. Επιχορηγήσεις στα πιστοποιημένα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία: Το ζήτημα της καθιέρωσης αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή των επιχορηγήσεων στους φορείς, σύμφωνα με τις αναφορές της Υφυπουργού, είναι θεμιτό και αναγκαίο να εξεταστεί, καθώς και οι όποιες ενδεχόμενες προτάσεις υφίστανται προς αυτή την κατεύθυνση. Απολύτως αρνητική, από την άλλη πλευρά, είναι η θέση του Υπουργείου σχετικά με την προοπτική διεύρυνσης του κατώτατου προβλεπόμενου ορίου επιχορηγήσεων των €8.000,00, από το οποίο θα συναρτάται, εφεξής, η υποχρέωση των φορέων για την προσφυγή σε ελεγκτικές υπηρεσίες από Ορκωτούς ελεγκτές, αναφορικά με τα απολογιστικά οικονομικά τους μεγέθη, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.

6. Αναδιαμόρφωση πλαισίου προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ.: Η Υφυπουργός διαβεβαίωσε για την πρόθεση για άμεση αναδιαμόρφωση του πλαισίου προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους στοιχεία του παρόντος πλαισίου που χρήζουν επικαιροποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις και δεδομένα. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου, τόνισε ότι παραμένει ανοικτή σε κάθε διάλογο και προσβλέπει στη συνδρομή και τη συνεργασία με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, την ΕΣΑμεΑ και εν γένει τα ενεργά μέλη του οργανωμένου εθνικού αναπηρικού κινήματος.  


Συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τη θεσμική της ιδιότητα της δευτεροβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, σε συνεργασία με τους φορείς – μέλη της, θα παρακολουθεί την πορεία των παραπάνω ζητημάτων, όπως και κάθε άλλου ζητήματος ζωτικής σημασίας για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών μας και των οικογενειών μας, παραμένοντας σε εγρήγορση, παρεμβαίνοντας όπου απαιτηθεί, και θέτοντας πάντα στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών της τις ποιοτικές υπηρεσίες και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινοτικών δομών που τις παρέχουν, οι οποίες στην πλειονότητά τους λειτουργούν με την ευθύνη των φορέων – μελών της.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου   

Print

Κατηγορίες

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset