Menu

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

6 Μαΐου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑμεΑ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Αγαπητοί/ες γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί/ες ενδιαφερόμενοι/ες και συνεργάτες για το ΚΠ ΑμεΑ,

Διανύοντας τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, είναι εύλογο να αυξάνουν τα ερωτήματα που υποβάλλονται στην Ομοσπονδία από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, αναφορικά με την υλοποίηση του φετινού Κατασκηνωτικού Προγράμματος για τα Άτομα με Αναπηρία (Κ.Π. ΑμεΑ), τους/τις δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Με τη συγκεκριμένη αφορμή, σας ενημερώνουμε πως σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σε αναμονή για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία προσδιορίζεται ο φορέας στον οποίο ανατίθεται το Κ.Π. ΑμεΑ (τα τελευταία σαράντα χρόνια ανατίθεται στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και οι λοιπές παράμετροι υλοποίησης του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών και τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του φετινού Προγράμματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πληροφορία σχετική με την οργάνωση και διεξαγωγή του Κ.Π. ΑμεΑ.

Παράλληλα, υπό την εξακολούθηση συνδρομής σημαντικού επιδημιολογικού φορτίου και κατ’ επέκταση λόγων για την προφύλαξη από τις επιπτώσεις της λοίμωξης Covid-19, αναμένονται επίσης οι εξαιρετικά πιθανές, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ειδικότερες οδηγίες, κατευθύνσεις και μέτρα που θα εφαρμοστούν στις φετινές κατασκηνώσεις.   

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία σε αυτό το στάδιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των ανωτέρω σχετικών ενεργειών, ώστε να δρομολογηθούν στη συνέχεια οι περαιτέρω διαδικασίες που θα επιτρέψουν την ομαλή οργάνωση και λειτουργία και την καλή υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2022. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, ωστόσο, χωρίς την προηγούμενη ολοκλήρωσή τους, η Ομοσπονδία δεν δύναται να ξεκινήσει διαδικασίες σχετικές με την παραλαβή αιτήσεων, κατανομή, αξιολόγηση και επιλογή κατασκηνωτών/τριών, συνοδευτικού και λοιπού προσωπικού.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πληροφοριών και ανακοινώσεων που αφορούν την εξέλιξη του φετινού Προγράμματος, θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Ομοσπονδίας: www.posgamea.gr στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ», τον οποίο συστήνουμε στους/στις ενδιαφερόμενους/ες να επισκέπτονται τακτικά.

Κλείνοντας, υπό την επιφύλαξη των όποιων διαφοροποιήσεων προκύψουν κατά την τρέχουσα χρονιά, δεδομένων και των αλλαγών που έχουν επέλθει στη νομοθεσία και επιβάλλουν τη συμμόρφωση με αυτή, προτρέπουμε όσους/ες επιθυμούν να προβούν σε κάποια προετοιμασία, να ανατρέξουν στο περιεχόμενο της περσινής, από 18/06/2021, πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, που είναι αναρτημένη στον ως άνω ιστότοπο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, προκειμένου να προσεγγίσουν μια πρώτη εικόνα για το Κ.Π. ΑμεΑ, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.   

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και διαβεβαιώνουμε πως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η διοίκησή της δεσμεύεται να πράξει, όπως πάντοτε πράττει, ό,τι είναι απαραίτητο και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση του Κ.Π. ΑμεΑ, ώστε τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες με αναπηρία να απολαύσουν και αυτό το έτος το δικαίωμά τους στην αναψυχή και την ψυχαγωγία και τα οφέλη της κατασκηνωτικής εμπειρίας. 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου 


 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset