Menu

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

18 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων
και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

Ταχ.Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Αθήνα – Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 41
Τηλέφωνα: 210-5236501, 210-5230423, Fax: 210-5203951, http://www.posgamea.gr, email: posgamea@otenet.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
στο «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Κ.Π.)
για Ατομα με Αναπηρία (
ΑμεΑ)» 2022

Αριθμός Πρόσκλησης: 1/2022

 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Αγαπητοί/ες γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί/ες ενδιαφερόμενοι/ες και συνεργάτες για το ΚΠ ΑμεΑ,

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η εξακολουθητική συνδρομή λόγων που υπαγορεύουν την προφύλαξη του κοινωνικού συνόλου από τη διασπορά της λοίμωξης Covid-19 και τις επιπτώσεις της, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την  κατασκηνωτική εμπειρία στο πλαίσιο του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για τα Άτομα με Αναπηρία (ΚΠ ΑμεΑ).

Με σταθερά δεδομένο το ζητούμενο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της λοίμωξης Covid-19 και τις οδηγίες αυτής για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων που θα φιλοξενήσουν άτομα με αναπηρία, προέβη στην επεξεργασία κατευθύνσεων και οδηγιών, με βάση τις οποίες σημειώνουμε, σε πρώτο στάδιο, τα ακόλουθα:

-  Το πλήθος των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία και για το τρέχον έτος θα είναι περιορισμένο συγκριτικά με τα μεγέθη που ίσχυαν προ της πανδημικής συγκυρίας.

-  Η προτεραιοποίηση της επιλογής των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα παραμένει όπως στο παρελθόν έχει ισχύσει (κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης και ΣΥΔ, που προέρχονται από Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω των φορέων αυτών, μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/τριες).

- Στην οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής διατηρούνται σε σημαντικό βαθμό τα προληπτικά μέτρα για την προφύλαξη και προστασία από την Covid-19 που ίσχυσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπως και η ‘φυσιογνωμία’ του Προγράμματος, με τις κατασκηνώσεις που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζονται ως κλειστές δομές για την προφύλαξη εργαζόμενων, συμμετεχόντων, μελών των οικογενειών τους και μέσω αυτών του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Εξυπακούεται ότι, για μια ακόμη χρονιά, επιβάλλεται στον/στην καθένα/μια (εμπλεκόμενες υπηρεσίες και πρόσωπα, φορείς που λειτουργούν κατασκηνώσεις, γονείς, κηδεμόνες, συνοδοί ΑμεΑ και με την υποστήριξη αυτών, κατασκηνωτές/τριες) να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, σε κάθε στάδιο του Προγράμματος, ενεργώντας με υπευθυνότητα και συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόληψη ενδεχομένων εμφάνισης της νόσου στους κατασκηνωτικούς χώρους, για την απόλυτη προστασία των παιδιών μας και των οικογενειών μας και την καλύτερη δυνατή διαχείριση τυχόν νέων ζητημάτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεσμεύεται, όπως πάντοτε πράττει, στο πλαίσιο της ηθικής της ευθύνης έναντι στα παιδιά μας – κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ και στο απασχολούμενο προσωπικό υποστήριξης, ότι θα εξαντλήσει, και τη φετινή χρονιά, κάθε περιθώριο για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ. Κατόπιν των ανωτέρω:

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

συνιστώντας

-  την πλήρη συμμόρφωση από κάθε ενδιαφερόμενο/η, εργαζόμενο/η, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο/η, συμμετέχοντα/ουσα στο ΚΠ ΑμεΑ 2022 με τις οδηγίες για την υλοποίηση του Προγράμματος,

-  την προσεκτική και υπεύθυνη ενημέρωση για τους όρους και τις διαδικασίες του Προγράμματος και την απόλυτα συνεπή τήρησή τους σε κάθε στάδιο (αιτήσεις και δικαιολογητικά, προετοιμασία, συστηνόμενες και απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή στους κατασκηνωτικούς χώρους, δεσμευτικές ενέργειες και υποχρεώσεις, ενημέρωση και εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού, τήρηση πρωτοκόλλων κ.α.), και

αναμένοντας

-  την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του Προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (που, κατόπιν διαβεβαιώσεων, θα ανατεθεί και φέτος στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ), και προς τον σκοπό της προετοιμασίας και επιτάχυνσης των ενεργειών από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες,

Προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2022,

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2022

Αρμόδιο όργανο από την πλευρά της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την οργάνωση και υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ 2022, είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία φέρει συνολικά την ευθύνη για: 

την οριστική επιλογή και κατανομή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ,

την τελική επιλογή, εποπτεία και καταβολή των αποζημιώσεων των συνοδών και του προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (που συμμετέχουν στο ΚΠ, συμπληρωματικά του προσωπικού που ορίζεται από τους Δήμους των κατά περίπτωση κατασκηνώσεων)

τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Προγράμματος.

 

Β. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για την ενημέρωση και την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, οι κατασκηνωτικοί χώροι που θα φιλοξενήσουν τη θερινή περίοδο τους/τις κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία, τους/τις συνοδούς τους και το λοιπό προσωπικό των κατασκηνώσεων, καθώς και το πλήθος των ωφελούμενων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ (κατά προσέγγιση) που θα φιλοξενηθούν στους χώρους, έχουν ως εξής:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

B ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΝΑ
ΚΑΤΑΣΚ.
 ΧΩΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ-ΜΕΝΩΝ ΑμεΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ-ΜΕΝΩΝ ΑμεΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ-ΜΕΝΩΝ ΑμεΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ-ΜΕΝΩΝ ΑμεΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ-ΜΕΝΩΝ ΑμεΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

145

145

145

145


580

 ΝΕΟ! 

1η περίοδος: 

25/07/2022 - 03/08/2022

2η περίοδος: 

05/08/2022 - 14/08/2022

3η περίοδος: 

16/08/2022 - 25/08/2022

4η περίοδος: 

27/08/2022 - 05/09/2022

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

40

40

40

40


160

Εκτιμώμενη έναρξη
1ης περιόδου 21/07/2022

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30


30

Εκτιμώμενη υλοποίηση
περιόδου εντός του Ιουλίου

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

50

50

50


150

ΝΕΟ!

1η περίοδος: 

05/07/2022 - 14/07/2022

2η περίοδος:

17/07/2022 - 26/07/2022

3η περίοδος: 

29/07/2022 - 07/08/2022

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

56

56

56

56


224

Εκτιμώμενη έναρξη
1ης περιόδου 4 Ιουλίου

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ*

25

25
50


ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20


20


ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

40


40

4η περίοδος (νέο!):
17/08/2022-26/08/2022

ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ*

30


30


ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ*

6

6

6

6

6

30

Περίοδοι φιλοξενίας:
  
https://is.gd/9OHUsv

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

34

34

34

34


136

ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

30

30


ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑμεΑ

1.480

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΔεν θα λειτουργήσει

Στην πλειοψηφία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων θα λειτουργήσουν κατασκηνωτικές περίοδοι φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, ως αμιγώς φιλοξενούμενου πληθυσμού.

Εξαιρέσεις αποτελούν οι κατασκηνώσεις που σημειώνονται με * στον ανωτέρω πίνακα (Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας, Μπούκας Αμφιλοχίας, Μάκρη Αλεξανδρούπολης), στις οποίες θα φιλοξενηθούν ταυτόχρονα πληθυσμοί με και χωρίς αναπηρία, με την εφαρμογή των οδηγιών που προβλέπονται διακριτά για τον κατά περίπτωση φιλοξενούμενο πληθυσμό και υπό την επιφύλαξη των όποιων διακινδυνεύσεων απορρέουν από τη διαφοροποίησή τους (λ.χ. διαφορετικοί κανόνες ως προς τα επισκεπτήρια και τους χρόνους διεξαγωγής ταχέων ελέγχων για τον ιό SARS-CoV-2 πριν την προσέλευση στις κατασκηνώσεις, τις αποστάσεις στους χώρους διαμονής, τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος κ.λπ), οι οποίες συστήνεται να συνεκτιμηθούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

 

Γ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2022

Με δεδομένο ότι εξακολουθούν να συντρέχουν σημαντικοί λόγοι προφύλαξης από τη διασπορά της λοίμωξης Covid-19, η συμμετοχή στο ΚΠ ΑμεΑ 2022 προϋποθέτει τα ακόλουθα:

Γ1. Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ:

1. Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 50 ετών.

2. Κάθε κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2022 για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.

3. Κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (με υποκείμενα νοσήματα, καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.), μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, κατόπιν ρητής, έγγραφης σύμφωνης γνώμης του θεράποντος ιατρού τους.

Επιπλέον:

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2022, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, στο σύνολό τους, σε ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (RAPID TEST) ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2, κατά την ημέρα προσέλευσης στους κατασκηνωτικούς χώρους και πριν την είσοδο σε αυτούς.

Η ενέργεια θα προγραμματιστεί από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η κάλυψη του κόστους των ελέγχων δεν επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

……………………………………

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η συμμετοχή στη διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τους/τις οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες, προσκομίζεται από την πλευρά τους κατά την ημέρα προσέλευσης στους κατασκηνωτικούς χώρους ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (RAPID TEST) ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2, με ενέργειες και επιβάρυνση των ίδιων.

Στην περίπτωση αυτή, η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr και ο έλεγχος να έχει διενεργηθεί εντός 24 ΩΡΩΝ πριν την είσοδο στους κατασκηνωτικούς χώρους.

Επισήμανση:

Στην περίπτωση που στο στενό περιβάλλον των κατασκηνωτών/τριών υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την σοβαρή λοίμωξη Covid-19 συνίσταται να αξιολογείται ο βαθμός της επικινδυνότητας κατά την απόφαση συμμετοχής κατασκηνωτή/τριας στο Πρόγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα έκθεσης των ατόμων αυτών στον κίνδυνο λοίμωξης.

Γ2. Για τους/τις συνοδούς ΑμεΑ:

Τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως συνοδοί κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον:

Για τους/τις συνοδούς των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία (όπως και για το σύνολο του προσωπικού και εθελοντών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα) βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 7 του ν.4837/2021 (Α’ 178). Προϋπόθεση για την απασχόλησή τους είναι η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4837/2021[1] (για τη συμπλήρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης παρέχεται σχετικό υπόδειγμα, υπ’ αριθμ. 5, στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης).

Τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr/ με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet), ακολουθώντας τις κατωτέρω ‘διαδρομές’ ή/και συνδέσμους:

(α) για το «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου»: «Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Δικαιοσύνη» Þ «Ποινικό Μητρώο» Þ «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου», https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός λίγων ωρών ή σε διάστημα 1-2 ημερών.

(β) για την «Υπεύθυνη Δήλωση»: «Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Πολίτης και καθημερινότητα» Þ «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» Þ «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης», https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται μέσω της ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr είναι νομικά ισοδύναμες με δηλώσεις που φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και μπορούν να εκτυπωθούν και να κατατεθούν από τους/τις υποψηφίους/ες, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του/της δηλούντος/ούσας και η επικύρωσή της.

Στην περίπτωση που για κάποιον λόγο δεν είναι εφικτή η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ανωτέρω ψηφιακής πύλης, απαιτείται η συμπλήρωση και προσκόμισή της σε έντυπη μορφή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της δηλούντος/ούσας από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επικύρωση αυτή.

Επισημάνσεις:

(α) Ρητά απαγορεύεται οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στο Πρόγραμμα να συνοδεύονται από τους γονείς και κηδεμόνες τους.  

(β) Ρητά απαγορεύεται η αντικατάσταση συνοδών μετά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο. Το προσωπικό κάθε ομάδας θα είναι σταθερό και δεν θα εναλλάσσεται.

Προσοχή:

Περιπτώσεις αποχωρήσεων συνοδών από το Πρόγραμμα, που λαμβάνουν χώρα κατά την εξέλιξη του Προγράμματος, για οποιονδήποτε λόγο (λ.χ. λόγοι υγείας, προσωπικοί λόγοι, αποκλίσεις συμμόρφωσης από τους κανονισμούς των κατασκηνώσεων και των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται κ.λπ), συνεπάγονται αυτόματα την αποχώρηση των αντίστοιχων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ που συνοδεύουν από τους κατασκηνωτικούς χώρους και το ΚΠ ΑμεΑ εν γένει.

(γ) Οι συνοδοί / φροντιστές των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από την κατασκήνωση, που λειτουργεί ως κλειστή δομή.  

(δ) Στην περίπτωση που στο στενό περιβάλλον των συνοδών υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την σοβαρή λοίμωξη Covid-19, συνίσταται να αξιολογείται ο βαθμός της επικινδυνότητας κατά την απόφαση συμμετοχής του/της συνοδού στο Πρόγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα έκθεσης των ατόμων αυτών στον κίνδυνο λοίμωξης.

Επιπλέον:

Οι συνοδοί κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2022, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, στο σύνολό τους, σε ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (RAPID TEST) ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2, κατά την ημέρα προσέλευσης στους κατασκηνωτικούς χώρους και πριν την είσοδο σε αυτούς.

Η ενέργεια θα προγραμματιστεί από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η κάλυψη του κόστους των ελέγχων δεν επιβαρύνει τους/τις συνοδούς.

…………………… ………………

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η συμμετοχή στη διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τους/τις συνοδούς, προσκομίζεται από την πλευρά τους κατά την ημέρα προσέλευσης στους κατασκηνωτικούς χώρους ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (RAPID TEST) ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2, με ενέργειες και επιβάρυνση των ίδιων.

Στην περίπτωση αυτή, η σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr και ο έλεγχος να έχει διενεργηθεί εντός 24 ΩΡΩΝ πριν την είσοδο στους κατασκηνωτικούς χώρους.

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για τη συμμετοχή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ και των συνοδών μέσω Φορέων, Συλλόγων Γονέων, Σχολείων και Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ θα πρέπει να κατατεθούν (με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Οδηγίες Συμπλήρωσης - Αποστολής Δικαιολογητικών») τα εξής δικαιολογητικά στο σύνολό τους:

1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (επισυνάπτεται υπόδειγμα – υποχρεωτικό δικαιολογητικό) με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, στο οποίο θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός κατασκηνωτών/τριών και συνοδών, η επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδος και ο κατασκηνωτικός χώρος (εντός της Περιφέρειας που έχει έδρα ο Σύλλογος ή Ίδρυμα ή στον πλησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο, στην Περιφέρεια έδρας του Συλλόγου ή Ιδρύματος, ή εφόσον δεν λειτουργήσει κατασκηνωτικός χώρος στα πλαίσια της Περιφέρειας αυτής, η δήλωση θα πρέπει να είναι για τον πλησιέστερο της έδρας του φορέα κατασκηνωτικό χώρο).

Επισήμανση: Οι προτιμήσεις που δηλώνονται δεν φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιεί την τελική κατανομή βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων, των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ που, μεταξύ των υπόλοιπων κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

2.ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Φορέα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2022, καθώς και δήλωση για την ανάληψη ευθύνης της μεταφοράς των κατασκηνωτών/τριών από και προς την κατασκήνωση (η δήλωση για την ευθύνη μεταφοράς των ωφελούμενων συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου).

Επισήμανση: Η προσέλευση των κατασκηνωτών/τριών συστήνεται να πραγματοποιείται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, όπου είναι εφικτό. Για τους/τις κατασκηνωτές/τριες που μεταφέρονται με πούλμαν, στη δήλωση ανάληψης ευθύνης της μεταφοράς τους από και προς την κατασκήνωση από τον Φορέα συμμετοχής, περιλαμβάνεται και η δέσμευση για την ύπαρξη υπεύθυνου/ης συνοδού για την τήρηση των οδηγιών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία τουριστικών οχημάτων, και την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων κατά τη μετακίνηση, την τήρηση των αποστάσεων και την ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, για την αποφυγή συνωστισμού.

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2022 μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά και ειδικότερα: φωτογραφία, φωτοαντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων (το σχετικό έντυπο  είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης).

4. ΠΙΝΑΚΑ με τα στοιχεία των συνοδών, στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα (συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (πλήρες ΙΒΑΝ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ)

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ (σημείωση Χ ή Ö & επισύναψη)

 

 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις:

Το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ συμπληρώνεται από τους Φορείς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Επιπρόσθετα, τεκμηριώνεται από την ύπαρξη αντίστοιχων παραστατικών / αποδεικτικών (λ.χ. εκτυπώσεις από www.amka.gr, taxisnet, αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων στην ΕΤΕ ή εκτύπωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα ή web banking) που συγκεντρώνονται με ευθύνη του Φορέα – Συλλόγου, διατηρούνται στο αρχείο του (συνοδευτικά των αιτήσεων των συνοδών) και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ζητηθούν από την Ομοσπονδία.

Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ αποστέλλονται υποχρεωτικά: (α) το αντίγραφο ποινικού μητρώου και (β) η υπεύθυνη δήλωση του/της συνοδού (που εκδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ2 του παρόντος).

Επισήμανση: Στην περίπτωση που μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου.

Η πληρωμή των συνοδών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στους οποίους οι συνοδοί εμφανίζονται ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στον Φορέα ή/και στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση.

Προσοχή!

Οι Φορείς συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά συμπληρωματικά στοιχεία (πλην των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν) και σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

 

Ε.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑμεΑ

Για τη συμμετοχή κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ, που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω κάποιου Φορέα, θα κατατίθενται, στο σύνολό τους, από τους γονείς ή κηδεμόνες τους (με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Οδηγίες Συμπλήρωσης - Αποστολής Δικαιολογητικών»), ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ, τα παρακάτω:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2022 μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά και ειδικότερα: φωτογραφία, φωτοαντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης).

2.ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ στην οποία θα δηλώνεται το άτομο που προτείνουν να συνεργαστεί με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, και θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το διαθέσιμο υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης (η αίτηση συνοδού είναι διαθέσιμη στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης).

Προσοχή! Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς και κηδεμόνες συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά συμπληρωματικά στοιχεία και σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Εξαιρέσεις: Στην περίπτωση που:

(α) οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση. 

(β) μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου.

Επισήμανση: Η τελική απόφαση συμμετοχής και η κατανομή μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ στο Πρόγραμμα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, διενεργείται με βάση τις δυνατότητες, τις διαδικασίες και προδιαγραφές του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία, μεταξύ των υπόλοιπων κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

           

ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

·         Το Δελτίο του/της Κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό και ο/η υποψήφιος/α κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Απαραίτητη είναι η υπογραφή του Γονέα / Κηδεμόνα, η υπογραφή και η σφραγίδα του Ιατρού, η υπογραφή του Προέδρου του Φορέα – Διοικητή / Υπεύθυνου του Ιδρύματος, η σφραγίδα του Φορέα - Ιδρύματος, καθώς και η αναγραφή στο πρώτο μέρος της επωνυμίας του.

Οι υπογράφοντες/ουσες τα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται (όπως π.χ. κατάσταση υγείας κατασκηνωτή/τριας, φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.). Στην περίπτωση διαπίστωσης, με οποιονδήποτε τρόπο, ανακριβών ή ψευδών στοιχείων στα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών, οι κατά περίπτωση συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές προσκλήσεις για το ΚΠ ΑμεΑ.  

Προσοχή!

Στην περίπτωση κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (λ.χ. με υποκείμενα νοσήματα, καρδιολογικά, αναπνευστικά νευρολογικά κ.α.) είναι απαραίτητη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας η ρητή και σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Επίσης, μαζί με το Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυνάπτονται:

α)  εν ισχύ γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΕ Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΕ Πυροσβεστικού Σώματος ή Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν τη σύσταση των ΚΕ.Π.Α. (όχι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή γνωμάτευση Γενικού Νοσοκομείου ή Ιατρού) στην οποία θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του/της κατασκηνωτή/τριας.

β) απλή (ευκρινής) φωτογραφία του/της κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, επικολλημένη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας

γ)  φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων (έγχαρτου ή ψηφιακού)  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ

· Η Αίτηση Συνοδού συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους/τις ίδιους/ες τους/τις Συνοδούς και συνοδεύεται από τα  αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (σχετ. ενότητες Γ2, Δ και Ε του παρόντος).

· Η πρόταση και πρόκριση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου ή Ιδρύματος ή Γονέα - Κηδεμόνα.

Για τον λόγο αυτό, οι συνοδοί που θα συνοδεύσουν κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ φορέων ή μεμονωμένους/ες κατασκηνωτές/τριες, θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στους ίδιους τους φορείς ή τους γονείς / κηδεμόνες των κατά περίπτωση μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών στο Πρόγραμμα.

Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ανεξάρτητοι συνοδοί που δεν συνεργάζονται με κάποιο φορέα ή Ίδρυμα ή Γονέα / Κηδεμόνα .

· Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση.

· Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι επιπλέον απαραίτητα τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά (λ.χ. άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, δελτίο διαμονής πολιτών Ε.Ε.).

Οι ΣΥΝΟΔΟΙ που θα επιλεγούν να εργαστούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κατά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο να προσκομίζουν ΕΚ ΝΕΟΥ φωτοαντίγραφο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, καθώς και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν στα: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (στον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους), προκειμένου να διευκολύνεται μετέπειτα η διαδικασία πληρωμής τους και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή εμπόδια στην αποπληρωμή τους.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το σύνολο των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), στις ακόλουθες διευθύνσεις:  

Α. Για τις κατασκηνώσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας (Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, Σταυρός Θεσσαλονίκης και Πέραμος Καβάλας):

Διεύθυνση:

Μελενίκου και Μαρασλή 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248

(Υπ’ όψιν Γεν. Γραμματέως ΠΟΣΓΚΑμεΑ κας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, τηλ. 2310-842742).

Β. Για τις κατασκηνώσεις: Ε’ Παιδική Εξοχή Αγίου Ανδρέα Αττικής, Αγία Παρασκευή Λάρισας, Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας, Γουβιά Κέρκυρας, Καλαθάς Χανίων, Μπούκας Αμφιλοχίας, Μάκρη Αλεξανδρούπολης, Καρτερός Ηρακλείου:

Διεύθυνση:

ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341

Δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά και αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) ούτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εξαιρούνται οι λοιπές ειδικότητες (Συντονιστές/τριες Προγράμματος ΑμεΑ, Ιατροί, Νοσηλευτές, Ναυαγοσώστες, κλπ), καθώς και οι Συνοδοί που δεν θα απευθυνθούν για να προταθούν από κάποιο Φορέα-Ίδρυμα ή Γονέα / Κηδεμόνα, για τις οποίες μπορούν να αποστέλλονται αιτήσεις απευθείας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ με fax στο 210-5203951 ή με e- mail: posgamea@otenet.gr. Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2022, στο σύνολό τους, υποβάλλονται στην Ομοσπονδία μέχρι την:

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης αποστολής του φακέλου ή της ημερομηνίας αποστολής με courier.

ΠΡΟΣΟΧΗ:         Καθώς τα χρονικά περιθώρια και αυτή τη χρονιά είναι εξαιρετικά περιορισμένα είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν και η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών και ημερομηνιών.

Αιτήσεις συμμετοχής πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή/και δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται.

 

Ζ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2022

(α) οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι και φέτος 10ήμερης διάρκειας (9 πλήρεις διανυκτερεύσεις), ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα, θα γνωστοποιηθούν μετά τις σχετικές αποφάσεις - ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων.

(β) καθώς τα μέτρα για την προφύλαξη από τη λοίμωξη Covid-19 υπαγορεύουν ρητά την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης υγείας των συμμετεχόντων/ουσών από υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό ιατρονοσηλευτική ομάδα, η υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ σε Δήμους που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την παρουσία του απαραίτητου ιατρικού ή/και νοσηλευτικού προσωπικού στους κατασκηνωτικούς χώρους της περιοχής ευθύνης τους, το αργότερο έως την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων, δεν θα επιτραπεί.

(γ) η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων για ΑμεΑ (η υπογραφή της οποίας αναμένεται), αναλαμβάνει μόνο την πληρωμή Συνοδών, Συντονιστών Προγράμματος ΑμεΑ, Ιατρών, Νοσηλευτών και Βοηθητικού Προσωπικού – όπου χρειάζεται και συμπληρωματικά του προσωπικού των Δήμων - στις κατασκηνώσεις των Δήμων ανά την Ελλάδα, καθώς και την ιδιωτική ασφάλιση κατασκηνωτών/τριών, συνοδών και εργαζομένων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

(δ) επιμέρους ζητήματα, προϋποθέσεις και όροι της παρούσας πρόσκλησης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στην περίπτωση διαμόρφωσης διαφορετικών προβλέψεων, έναντι εκείνων που ίσχυαν τα προηγούμενα έτη, από το τελικό περιεχόμενο της απόφασης ανάθεσης υλοποίησης του ΚΠ ΑμεΑ 2022 (η υπογραφή της οποίας αναμένεται).

Για κάθε τροποποίηση που αφορά τους όρους της Πρόσκλησης ή/και τους όρους υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2022, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται με επόμενες ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες θα αναρτώνται και θα βρίσκονται διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.posgamea.gr, στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ». Συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2022

Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων και την προστασία των φιλοξενούμενων ΑμεΑ, των συνοδών, του απασχολούμενου προσωπικού στο ΚΠ ΑμεΑ 2022, στο πλαίσιο λειτουργίας του κάθε κατασκηνωτικού χώρου και για το σύνολο των κατασκηνωτικών περιόδων, προβλέπονται επιπλέον και θα ισχύσουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η τηρούμενη αναλογία κατασκηνωτών/τριών και συνοδών βάσει του Π.Δ. 312/2001 δεν είναι δεσμευτική και για την φετινή κατασκηνωτική χρονιά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και προδιαγραφών του Προγράμματος στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης από τη διασπορά του κορωνοϊού.

Οι αιτήσεις των Φορέων και των Μεμονωμένων Κατασκηνωτών/τριών (μέσω των γονέων και κηδεμόνων) θα προβλέπουν αντιστοίχιση / αναλογία 1 ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑ, χωρίς αυτό να δεσμεύει την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία θα προβεί στην τελική κατανομή συνοδών / κατασκηνωτών/τριών με βάση τα στοιχεία που θα διαμορφωθούν, συνεκτιμώντας τις προβλέψεις του Π.Δ. 312/2001 σε συνάρτηση με την τελική δυναμικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αποφάσεις των οικείων Δήμων και τις απαιτήσεις τήρησης των μέτρων της αναγκαίας αποστασιοποίησης των κατασκηνωτών/τριών που προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1.  Οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ δεν θα πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα πυρετού ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης (βήχας, καταρροή, πονόλαιμος κ.λπ) πριν την είσοδο στους κατασκηνωτικούς χώρους, σε αντίθετη περίπτωση δεν εισέρχονται στις κατασκηνώσεις. Τα συμπτώματα ελέγχονται σε πρώτο στάδιο από τους γονείς / κηδεμόνες πριν την προσέλευσή τους.

2. Με την άφιξη των κατασκηνωτών/τριών και πριν την είσοδο στον κατασκηνωτικό χώρο ελέγχεται από το υπεύθυνο προσωπικό της κατασκήνωσης:

(α) το αποτέλεσμα του αρνητικού ελέγχου (Rapid Test) για κορωνοϊό SARS-CoV-2. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό, εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα.   

(β) η ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διαρροές, εμετοί, κεφαλαλγία κλπ)

(γ) το ιστορικό επαφής των προηγούμενων δύο εβδομάδων με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19

Σε περίπτωση θετικής απάντησης ως προς τα ανωτέρω, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην κατασκήνωση.

Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να συντρέχουν επίσης για το προσωπικό συνοδείας, που με δική του ευθύνη διενεργεί έλεγχο των συμπτωμάτων πριν την προσέλευση στον κατασκηνωτικό χώρο και επανελέγχεται ως προς τη συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων κατά την άφιξή του (αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test ανίχνευσης του ιού, ύπαρξη συμπτωμάτων και ιχνηλάτηση τυχόν επαφών με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού τις τελευταίες 14 ημέρες).

Στην περίπτωση που είτε ωφελούμενος/η κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ είτε συνοδός αυτού/ής δεν πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις για την είσοδο στον κατασκηνωτικό χώρο, προβλέπεται η αποχώρηση και των δυο από το Πρόγραμμα.

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

1. Σε κάθε κατασκήνωση ορίζεται υπεύθυνος, σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση Δήμο, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού και των κατασκηνωτών/τριών σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού για την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών. Η ενημέρωση / εκπαίδευση θα είναι συνεχής, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, ενώ στους χώρους των κατασκηνώσεων θα υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανή σημεία έντυπα και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού.  

2. Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα εξασφαλίσει για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα τα απαραίτητα προστατευτικά υλικά και μέσα για την εφαρμογή των μέτρων και οδηγιών.

3. Η χρήση μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης και τους/τις συνοδούς/φροντιστές είναι υποχρεωτική, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των κατασκηνωτών/τριών.

4. Η κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων/ουσών στην κατασκήνωση θα παρακολουθείται σε καθημερινή βάση από το προσωπικό της κατασκήνωσης και την ιατρονοσηλευτική ομάδα.

5. Οι δραστηριότητες (δημιουργικής αξιοποίησης χρόνου, άθλησης, αναψυχής, κοινές δράσεις και εκδηλώσεις κ.λπ) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των κατασκηνωτικών περιόδων:

θα ακολουθούν τον κανόνα: «μικρές, προκαθορισμένες και σταθερές ομάδες» κατασκηνωτών/τριών και προσωπικού για τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής ανάμιξής τους και τον περιορισμό πιθανοτήτων διασποράς λοιμώξεων

-  θα περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες, σταθερές ομάδες κατασκηνωτών/τριών

** Παρόμοιοι κανόνες θα ακολουθούν και τη διαδικασία της σίτισης των κατασκηνωτών/τριών καθώς και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων για την ατομική υγιεινή.

θα επικεντρώνονται σημαντικά στην εκπαίδευση των κατασκηνωτών/τριών αναφορικά με την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας

6. Σε περίπτωση αποχώρησης συνοδού για οποιονδήποτε λόγο, οι γονείς ή κηδεμόνες του/της συνοδευόμενου/ης κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, μεριμνούν, κατόπιν απλής ειδοποίησης από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, για την άμεση και αυθημερόν παραλαβή και αποχώρηση του/της κατασκηνωτή/τριας από τον κατασκηνωτικό χώρο.

7. Για τους/τις ενήλικες κατασκηνωτές/τριες απαγορεύονται τα επισκεπτήρια και η είσοδος στους κοιτώνες των κατασκηνωτών/τριών από γονείς/κηδεμόνες/επισκέπτες. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και αν υπάρξει ειδική ανάγκη, επισκεπτήρια μπορούν να επιτραπούν αποκλειστικά για ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να έρχεται αυστηρά μόνο ένας γονέας/επισκέπτης, που θα φορά μάσκα, για σύντομο χρονικό διάστημα, τηρουμένης της απαγόρευσης εισόδου στους κοιτώνες).

8. Στον χώρο της κατασκήνωσης εισέρχονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία της, με τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.

9. Απαγορεύονται ρητά οι άδειες εξόδου από τον κατασκηνωτικό χώρο για συνοδούς και κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ. 

10. Στους χώρους διαμονής (οικίσκους, σκηνές) τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα αποστάσεων και απαγορεύεται η ανταλλαγή επισκέψεων με ευθύνη των συνοδών. Απαγορεύεται επίσης η κοινή χρήση ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων.

11. Συστήνεται ο φυσικός αερισμός των χώρων διαμονής, στη δε περίπτωση ύπαρξης κλιματιστικού, χρησιμοποιείται με ανοικτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή.

12. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Covid-19 από κατασκηνωτή/τρια ή συνοδό ή λοιπό προσωπικό διεξάγεται κλινική αξιολόγηση σε κατάλληλο χώρο απομόνωσης και ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για την παραλαβή του (αφορά κατασκηνωτές/τριες) ή λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση από την κατασκήνωση σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους (αφορά συνοδούς/προσωπικό). Ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση, με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων ή του μέλους προσωπικού και, εφόσον απαιτηθεί, διεξαγωγή PCR ή Rapid Test ανίχνευσης του ιού. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η κατασκηνωτής/τρια ή συνοδός/προσωπικό παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον. Εφόσον το αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ είναι θετικό, ο γονέας/κηδεμόνας ή το μέλος του προσωπικού υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. 

13. Όλα τα άτομα που διαπιστώνεται ότι έχουν έλθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης, απομακρύνονται από την κατασκήνωση, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΠ ΑμεΑ 2022

Με τη συμμετοχή τους στο ΚΠ ΑμεΑ 2022, οι φροντιστές / συνοδοί των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, αναλαμβάνουν επιπρόσθετα, προς τον σκοπό της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης από τη λοίμωξη Covid-19, τα ακόλουθα καθήκοντα / ευθύνες:

συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που διενεργούνται στους κατασκηνωτικούς χώρους σχετικά με τους όρους λειτουργίας, τα μέτρα υγιεινής, τις οδηγίες και τις διαδικασίες καθημερινής παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών,

συνεργάζονται με το υπεύθυνο προσωπικό για την επίβλεψη της διασφάλισης της ελάχιστης ανάμιξης των κατασκηνωτών/τριών που συνοδεύουν, με την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανόνα για τη διαμόρφωση μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών/τριών, σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων,

τηρούν πληροφορίες για τη σύνθεση των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν οι κατασκηνωτές/τριες της ευθύνης τους και των επαφών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής στην κατασκήνωση, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη / αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19, 

μεριμνούν για την καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των κατασκηνωτών/τριών που συνοδεύουν, σε συνεργασία με την ιατρονοσηλευτική ομάδα,

ενημερώνουν τα αρμόδια πρόσωπα για τον εντοπισμό συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Covid-19 κατά την παρακολούθηση και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζουν τα αναγκαία προστατευτικά μέσα στους/στις κατασκηνωτές/τριες και συνεργάζονται για τη μετάβασή τους στους προβλεπόμενους χώρους απομόνωσης,

συμμετέχουν στη διαδικασία διασφάλισης της ελεγχόμενης προσέλευσης των κατασκηνωτών/τριών στους κατασκηνωτικούς χώρους ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά το στάδιο των προβλεπόμενων ελέγχων πριν την είσοδο στις κατασκηνώσεις,

αναφέρουν ενδεχόμενα περιστατικά παρεκκλίσεων από την εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων (λ.χ. από προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κ.α.) στα υπεύθυνα πρόσωπα,

επιβλέπουν και εφαρμόζουν τις συστηνόμενες αποστάσεις στους χώρους διαμονής των φιλοξενούμενων,

μεριμνούν για τον συστηματικό και επαρκή φυσικό αερισμό των κοιτώνων και την ορθή χρήση κλιματισμού (με ανοικτά παράθυρα και περσίδες σε κάθετη ροή), αναφέρουν στους υπεύθυνους προβλήματα που χρήζουν αποκατάστασης στη χρήση των κλιματιστικών,

φέρουν την ευθύνη για την αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής και της ανταλλαγής προσωπικών αντικειμένων,  

στην περίπτωση ύπαρξης κυλικείων, μεριμνούν για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών/τριών που συνοδεύουν στην αναμονή για εξυπηρέτηση,

επιβλέπουν, στην αναμονή των ομάδων για την ατομική υγιεινή των κατασκηνωτών/τριών, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις,

μεριμνούν για τον συχνό καθαρισμό λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (λ.χ. πόμολα, χερούλια, βρύσες κλπ) καθώς και της τουαλέτας,

εκπαιδεύουν και επιβλέπουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στη συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών (τουλάχιστον 20΄΄, υγρό σαπούνι, νερό, αντισηπτικό διάλυμα, στέγνωμα χεριών, απομάκρυνση απορριμμάτων) και της χρήσης μάσκας, όπου προβλέπεται,

εκπαιδεύουν και επιβλέπουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στην τήρηση κανόνων αναπνευστικής υγιεινής (ενδεικνυόμενος τρόπος κάλυψης μύτης / στόματος σε βήχα ή φτέρνισμα, απομάκρυνση απορριμμάτων),

εκπαιδεύουν και επιβλέπουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στις πρακτικές και συνήθειες που πρέπει να αποφεύγονται (λ.χ. επαφή χεριών με μάτια, μύτη, στόμα, κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων, στενές επαφές με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα αναπνευστικού κ.λπ).

…………………………………………………………….….

Με αίσθημα ευθύνης, η Ομοσπονδία θα παρακολουθεί την πιστή τήρηση των μέτρων και των διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί, για την προστασία των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών μας.

Στο πλαίσιο των κατασκηνώσεων, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα εφαρμόσει όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία προκαλούνται από τη μη εφαρμογή ή την πλημμελή εφαρμογή των εκάστοτε ενδεικνυόμενων κανόνων υγιεινής και προφύλαξης, λ.χ. κοινωνικών αποστάσεων, συχνή υγιεινή των χεριών κ.λπ. από τα κατά περίπτωση φυσικά πρόσωπα.

Στόχος και χρέος μας και αυτή τη χρονιά έναντι των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, των μελών των οικογενειών τους, του προσωπικού υποστήριξης, παραμένει η απρόσκοπτη υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, η ευχάριστη και ταυτόχρονα ασφαλής φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, αλλά και κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στο Πρόγραμμα.

Κλείνοντας, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, εφιστά την προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θα μετάσχει στο Πρόγραμμα (ως φορέας, κατασκηνωτής/τρια, συνοδός, προσωπικό γενικότερα), στην πιστή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και των προθεσμιών κατάθεσης δικαιολογητικών, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε, να οργανώσουμε και τελικά να υλοποιήσουμε για μια ακόμη χρονιά το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία.

Ευχόμαστε σε όλους/ες μια Καλή Κατασκηνωτική Χρονιά!

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου[1] Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4837/2021 «[….] απαγορεύεται η πρόσληψη ή η έναρξη απασχόλησης […] προσώπου που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019, Α’ 95), β) εγκλήματα του ν.3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν.4521/2014 (Α’ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν.4139/2013 (Α’ 74), ε) εγκλήματα των άρθρων 187, 187Α, 187Β, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ισχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση […] εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.»


Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης: Υποχρεωτικά Έντυπα Αιτήσεων  - Δικαιολογητικών Ενδιαφερόμενων

1.  Ε_11.01 «Αίτηση για Ένταξη στην Κατασκήνωση Ατόμων με Αναπηρία (ηλικίες 10 έως και 50 ετών) / (για χρήση από φορείς / συλλόγους)

2.  Ε_11.01 «Αίτηση για Ένταξη στην Κατασκήνωση Ατόμων με Αναπηρία (ηλικίες 10 έως και 50 ετών) / (για χρήση από γονείς / κηδεμόνες μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών)

3. «Διαβιβαστικό Έγγραφο για τη Συμμετοχή Κατασκηνωτών/τριών μέσω Φορέα στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία» / (για χρήση από φορείς / συλλόγους)

4. Ε_11.02 «Αίτηση Συνοδού Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από φορείς / συλλόγους και γονείς / κηδεμόνες μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών)

5. Υπόδειγμα περιεχομένου Υπεύθυνης Δήλωσης Συνοδού και λοιπού προσωπικού (για τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν.4837/2021)

6. Ε_11.02Α «Αίτηση Ιατρού Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

7.  Ε_11.02Β «Αίτηση Νοσηλευτή/τριας Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

8. Ε_11.02Γ «Αίτηση Βοηθητικού Προσωπικού Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

9. Ε_11.02Δ «Αίτηση Συντονιστή/τριας Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

10. Ε_11.02Ε «Αίτηση Ναυαγοσώστη Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

 

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset