Menu

Νέα

Νέα

20 Σεπτεμβρίου 2023

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ.Απ.Τζιτζικώστα  

ΚΟΙΝ:   (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά άμεσες πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση του ζητήματος των μεταφορών - μετακινήσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία που φοιτούν στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στην ελληνική επικράτεια, έχοντας ως αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με τις ιδιότητές της αυτές, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει αποταθεί και στο παρελθόν στην Περιφέρεια αρμοδιότητάς σας αναφορικά με το μείζονος σημασίας μεν, διαχρονικό δε, πρόβλημα της μεταφοράς - μετακίνησης των μαθητών/τριών με αναπηρία από και προς τις σχολικές μονάδες που φοιτούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που συνιστά, αδιαμφισβήτητα, ουσιώδη και αναγκαία συνθήκη προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί/ές να βρίσκονται στις τάξεις τους από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, όπως και ο λοιπός μαθητικός πληθυσμός.

Με το παρόν έγγραφο, και με αφορμή μια ακόμη διαμαρτυρία για συναφές θέμα που περιήλθε σήμερα σε γνώση της Ομοσπονδίας μας από την πλευρά πατρός μαθητή με αναπηρία που φοιτά στο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, είμαστε αναγκασμένοι/ες να επανέλθουμε στο ζητούμενο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως, ανεξαρτήτως αιτιάσεων, τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο πεδίο, που σκοπεί στην αντιστάθμιση των συνθηκών που δυσχεραίνουν τη φοίτηση του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρία στα σχολικά πλαίσια, θέτουν, για τους/τις μαθητές/τριες αυτούς/ές, περιορισμούς και εμπόδια στην πρόσβασή τους στις υποχρεωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικές διαδικασίες ενώ, όχι σπάνια, επιβαρύνουν υπέρμετρα τις οικογένειές τους.

Αναφορικά με τα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών/τριών με αναπηρία από και προς το σχολείο, για την περίπτωση του Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ο διαμαρτυρόμενος πατέρας αναφέρει: «[….] από την αρχή της χρονιάς δεν λειτουργούν τα σχολικά λεωφορεία και αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε εμείς τα παιδιά από και προς το σχολείο με τα όποια προβλήματα […]. Παρόλο που πριν μία εβδομάδα ενημερωθήκαμε μέσω email ότι το πρόβλημα λύθηκε δεν υπήρξε τίποτε άλλο [….]. Από όσο ξέρω τα περισσότερα παιδιά του σχολείου έχουν το ίδιο πρόβλημα και το σχολείο αυτό καλύπτει ουσιαστικά ολόκληρο το Νομό Θεσσαλονίκης (είναι το μοναδικό)»[1].

Των ανωτέρω δοθέντων, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, συμμεριζόμενη απολύτως την αγωνία των οικογενειών των μαθητών/τριών με αναπηρία στην περιοχή επιρροής σας, με το παρόν έγγραφο, ζητά και αναμένει τις από την πλευρά σας άμεσες πρωτοβουλίες και την άμεση επίλυση του φλέγοντος αυτού ζητήματος για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τόσο για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, όπως και για το σύνολο των σχολικών δομών όπου εντοπίζονται παρόμοια προβλήματα, ώστε, επιτέλους, να υποστηριχθεί ουσιαστικά το μαθητικό δυναμικό με αναπηρία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η απρόσκοπτη φοίτησή του, σε κάθε βαθμίδα και πλαίσιο εκπαίδευσης.

Μια αντίθετη εξέλιξη, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε εξάντληση δυνάμεων των μαθητών/τριών με αναπηρία και των οικογενειών τους, αδυνατώντας, τελικά, να αποτρέψει και απευκταία ενδεχόμενα σχολικής διαρροής και αποκλεισμού τους από τις υποχρεωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικές διαδικασίες. Εκδοχή που, όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εμπιστοσύνη εμπνέει για την προστασία του δικαιώματος των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην εκπαίδευση και για την αποτροπή των διακρίσεων σε βάρος τους, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την εθνική νομοθεσία.

Υπενθυμίζουμε ότι η Σύμβαση, που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν.4074/2012, επιβάλλει σθεναρή υποχρέωση στα κράτη – μέλη για την προοδευτική και πλήρη υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλους/ες, χωρίς διάκριση, εμπεριέχοντας ως βασική προϋπόθεση για αυτό την πρόσβαση, από φυσική και οικονομική άποψη. Στη διασφάλιση δε της πρόσβασης και της προσβασιμότητας των μαθητών/τριών με αναπηρία στις σχολικές μεταφορές, υπεισέρχεται, όπως σας είναι γνωστό, με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και με τη συνδρομή των Περιφερειών, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[2], που ήδη από το τέλος του 2020 έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ελληνική πολιτεία.

Υπενθυμίζουμε, κλείνοντας, πως οι Περιφέρειες της χώρας, στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτουν τα ζητήματα εξασφάλισης των μεταφορών των μαθητών/τριών των δημόσιων σχολικών μονάδων, αναδεικνύονται, με βάση τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης (Ν.4488/2017, Μέρος Δ), και ως προωθητικές δυνάμεις της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας υπαγορεύοντας, πέραν όλων των άλλων, την υποχρέωση αφαίρεσης υφιστάμενων εμποδίων κάθε είδους που ενδέχεται να θίγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προαγωγής με θετικά μέτρα της ισότιμης συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων τους στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς τους (άρθρο 61).

Κύριε Περιφερειάρχη,

Για την ουσιαστική υποστήριξη και συμπερίληψη, σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, των μαθητών/τριών με αναπηρία, όπως και για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την άρση μορφών διάκρισης εις βάρος τους, θεωρούμε απαραίτητο πως τις ανάγκες των ατόμων αυτών, ο οποιοσδήποτε σχετικός σχεδιασμός και προγραμματισμός οφείλει να συμπεριλαμβάνει στις βασικές του προτεραιότητες.

Προσδοκώντας στην άμεση διευθέτηση του ζητήματος που σας θέσαμε με το παρόν, αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ.Ν.Κεραμέως  

- Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, κ. Κ.Πιερρακάκη

- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, κ.Ζ.Μακρή

- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/βάθμιας, Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ι.Κατσαρού  

- Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.  

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)  

- Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας

- Πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ[1] Η σχετική αναφορά βρίσκεται στη διάθεση της Ομοσπονδίας, δυνάμενη να κοινοποιηθεί αποκλειστικά στις αρμόδιες πλευρές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατόπιν λήψης συναίνεσης από και για τα πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων περιέχονται σε αυτή.

[2] Στόχος 12: «Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους», επιμέρους στόχος 13, σημείο: «Μεριμνούμε για την προσβασιμότητα μαθητών με αναπηρία στις σχολικές μεταφορές, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πάγιας, ετήσιας δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών και των Περιφερειών της χώρας για τη μεταφορά των μαθητών»

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset