Menu

Νέα

Νέα

20 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) "ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ", ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "Ο ΕΡΜΗΣ"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) «ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ»

18/11/2023

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Ο ΕΡΜΗΣ», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, επί της Δραγατσανίου 1 & Βοσπόρου, ΤΚ 16777, προσκαλεί άτομα με νοητική αναπηρία (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 4 ατόμων «ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ» που λειτουργεί στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Αρκαδίου 5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δύναται να υπαχθούν άτομα άνω των 18 ετών, με νοητική αναπηρία, χωρίς αυτισμό. Στη ΣΥΔ δεν μπορούν να διαμένουν άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, δεν γίνονται δεκτά άτομα με οργανικά προβλήματα υγείας που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε Σ.Υ.Δ.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Στέγη έχει ως στόχο την εξασφάλιση του δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση για άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτόνομα χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, την αποφυγή του στιγματισμού και την πορεία προς την κοινωνική τους ένταξη. Λειτουργεί εντός του οικιστικού ιστού της πόλης και, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 (ΦΕΚ Β’ 1160/08-04-2019), θα προσφέρει σε 24ωρη βάση υπηρεσίες υποστήριξης των ενοίκων και συγκεκριμένα:

Διαμονή, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και τυχόν απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, δράσεις ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό, προστασία κάθε ενοίκου από κακοποίηση και αμέλεια, αλλά και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, δημιουργική απασχόληση, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία. Επίσης, ο φορέας θα προβαίνει σε ενημέρωση των οικογενειών/δικαστικών συμπαραστατών και θα επιζητά τη συνεργασία τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου
 • Οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της κοινότητας
 • Η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους
 • Η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η θέση του ωφελούμενου θα αξιολογηθεί από τη Διεπιστημονική ομάδα του φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και θα ακολουθήσει σύνταξη έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη ΣΥΔ. Η τελική επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. το οποίο θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων και στην έκδοση απόφασης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

 • Έλεγχος της Αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων.
 • Έκθεση και Απόφαση της Διεπιστημονικής Ομάδας για την έγκριση ή την απόρριψη των ωφελουμένων από τις Σ.Υ.Δ.
 • Έγκριση από το Δ.Σ. της απόφασης της Διεπιστημονικής Ομάδας για την ένταξη.
 • Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ένοικο ή τον γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας, δικαιώματα-υποχρεώσεις κλπ.
 • Περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης του επιτυχόντα στη Στέγη. Επαναξιολόγηση του υποψηφίου από τη Διεπιστημονική Ομάδα και τελική έγκριση από το Δ.Σ.
 • Υπογραφή «Συμβολαίου» με τον γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη βάσει των περιγραφόμενων κριτηρίων.
 • Εφόσον παραβιάζεται συστηματικά το «Συμβόλαιο», δύναται να διακοπεί η διαβίωση του ένοικου στη Σ.Υ.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Αίτηση Συμμετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Πρόσφατη Φωτογραφία
 • Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
 • Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
 • Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοχείρως από 18 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2023, καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και από 09.00 έως 16:00 στα γραφεία του φορέα Πανελληνίου Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΕΡΜΗΣ», Δραγατσανίου 1 και Βοσπόρου, Ελληνικό, Τ.Κ. 167 77, κτίριο B, 3oς όροφος  ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) ή ηλεκτρονικά στο Email: ermis.prot@gmail.com

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://somatioermis.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο: 210 9777999 (εσωτ. 103) και ηλεκτρονικά στο e-mail: ermis.prot@gmail.com

Συνημμένα αίτησης:

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset