Menu

Νέα

Νέα

29 Απριλίου 2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ «ΕΛΠΙΔΑ» ΡΟΔΟΥ


ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΛΠΙΔΑ"

Πλ. Στεφάνου Γέροντα 44, Ρόδος 85100

Τηλ. & Fax.: 22410-34442   Email: elpida1999@hotmail.com

Ιστοσελίδα: http://kentroelpidarodou.gr/

Facebook: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΠΙΔΑ  &  Κέντρο Ελπίδα Ρόδου

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-15:00

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 76

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ανακοινώνουμε πως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «ΕΛΠΙΔΑ» στην Ρόδο αυξάνει τον αριθμό των ωφελούμενων. Έτσι ανοίγουν οι αιτήσεις για δύο θέσεις.

 

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε 21 άτομα με νοητική υστέρηση και Σύνδρομο down , που  αφορούν:

·  Τη μεταφορά των ωφελούμενων προς και από  το Κέντρο,

·  Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

· Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που  έχει ανάγκη ανάλογα με  τις  ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες σε ατομική ή/και ομαδική άσκηση, ψυχολογική στήριξη και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

·  Την παροχή ατομικής ή/ και ομαδικής άσκησης.

·  Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

·  Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

·  Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται από την  ένταξή τους την 15/5/2024, χρηματοδοτούνται από το Ε.Π ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027 και  παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ έως 2 μ.μ  για κάθε ωφελούμενο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς προς και από το Κέντρο).

Επίσης, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για τη Δικτύωση και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την  τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο την  καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

 

ΤΟ  ΚΔΗΦ «ΕΛΠΙΔΑ»  προκηρύσσει συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής επιλαχόντων ωφελούμενων του προγράμματος θα πρέπει, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 14 Μαίου 2024 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω courier ή ταχυδρομείου. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 22410-34442 ή στο e-mail: elpida1999@hotmail.com κατά τις  εργάσιμες ημέρες.

 

Δικαιούχοι: 2 άτομα με νοητική υστέρηση & σύνδρομο down

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής που  θα  πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή Κάρτα Αναπηρίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

2. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

3.   Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ, για τουλάχιστον μία πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ΄ αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 67%.

4.   Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ).

    5.   Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη κατοχής ΑΜΚΑ.

6.   Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α)  δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β)  δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

 

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου ΕΛΠΙΔΑ , θα προβεί στην επιλογή των επιλαχόντων ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο  εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

2. Οικογενειακή κατάσταση (π.χ. ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια / μέλος μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανό άτομο με αναπηρία / τρίτεκνοι / πολύτεκνοι).

                                                 
Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset