Menu

Νέα

Νέα

14 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

Ταχ.Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Αθήνα – Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 41

 

Αρ. Πρωτ.: 238 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Κ.Π.)
για Άτομα με Αναπηρία (
ΑμεΑ)» 2024

Αριθμός Πρόσκλησης: 1/2024


Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

ενόψει:

της υπογραφής και δημοσίευσης της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες (Κ.Π. ΑμεΑ), ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (που, κατόπιν διαβεβαιώσεων, ανατίθεται και το 2024 στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ), προς τον σκοπό της προετοιμασίας και επιτάχυνσης των ενεργειών από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες,

Προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2024,

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2024

Αρμόδιο όργανο από την πλευρά της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την οργάνωση και υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ 2024, είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία φέρει συνολικά την ευθύνη για: 

την οριστική επιλογή και κατανομή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ,

- την τελική επιλογή, εποπτεία και καταβολή των αποζημιώσεων των συνοδών και του προσωπικού συντονισμού των κατασκηνώσεων (που συμμετέχει στο ΚΠ, συμπληρωματικά του προσωπικού που ορίζεται από τους Δήμους των κατά περίπτωση κατασκηνώσεων)

τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Προγράμματος.

Β. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΠ ΑμεΑ 2024

Οι κατασκηνωτικοί χώροι που θα φιλοξενήσουν τη θερινή περίοδο τους/τις κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία, τους/τις συνοδούς τους και το λοιπό προσωπικό των κατασκηνώσεων, έχουν ως εξής:


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α

B

Γ

Δ

Ε

Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Εκτιμώμενη έναρξη 1ης περιόδου 20 - 25 Ιουλίου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ö

Ö

 

 

 

(Α) 01/08/2024-10/08/2024

(Β) 11/08/2024-20/08/2024

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ö

Ö

 

 

 

Εκτιμώμενη υλοποίηση περιόδων εντός του Αυγούστου

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ö

Ö

Ö

 

 

(Α) 01/07/2024-10/07/2024

(Β) 12/07/2024-21/07/2024

(Γ) 23/07/2024-01/08/2024

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

 

Περίοδοι φιλοξενίας: https://tinyurl.com/28yevy3u

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ*

Ö

Ö

Ö

 

 

Εκκρεμεί η οριστικοποίηση των περιόδων από τον Δήμο

ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ*

Ö

Ö

Ö

 

 

Εκκρεμεί η οριστικοποίηση των περιόδων από τον Δήμο

ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ*

Ö

Ö

Ö

Ö

 

Περίοδοι φιλοξενίας: https://tinyurl.com/mry4v35z

ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ*

Ö

 

 

 

 

Περίοδος φιλοξενίας: 16/07/2024 – 25//07/2024

ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ*

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Περίοδοι φιλοξενίας: https://tinyurl.com/2s3aect7

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Εκκρεμεί η οριστικοποίηση των περιόδων από τον Δήμο

Πληροφορίες / διευκρινίσεις:

(α) Στην πλειοψηφία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων θα λειτουργήσουν κατασκηνωτικές περίοδοι φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, ως αμιγώς φιλοξενούμενου πληθυσμού. Εξαιρέσεις αποτελούν οι κατασκηνώσεις που σημειώνονται με * στον ανωτέρω πίνακα.

(β) Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών περιόδων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αποτελεί η πραγματοποίηση των αναγκαίων και προβλεπόμενων ελέγχων επικύρωσης των απαραίτητων προδιαγραφών και της καταλληλότητας των συνθηκών (εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμός, υλικά, μέσα, επαρκής στελέχωση κ.ά), πριν την έναρξη υποδοχής φιλοξενούμενων, από τις επιφορτισμένες με το ζητούμενο αρχές.

(γ) Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι 10ήμερης διάρκειας (9 πλήρεις διανυκτερεύσεις), ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα, θα γνωστοποιηθούν μετά τις σχετικές αποφάσεις - ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων.

Κατ’ επέκταση, ο ανωτέρω πίνακας θα ανανεώνεται / ενημερώνεται συνεχώς ως προς τις πληροφορίες που αφορούν στις κατασκηνωτικές περιόδους φιλοξενίας (οριστικές περίοδοι, τυχόν αλλαγές σε αρχικούς προγραμματισμούς Δήμων κ.α).

Συστήνεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες να ανατρέχουν στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να λαμβάνουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση, στην περίπτωση που συντρέχει λόγος. 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμοι/ες ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία και συνοδοί του Προγράμματος είναι τα πρόσωπα που πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Γ1. Κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία:

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει:

1.  Να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους.

Η υπέρβαση του ηλικιακού ορίου μετά την υποβολή της αίτησης, δεν αποκλείει τον/την ωφελούμενο/η από τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα.

Κατ’ εξαίρεση και ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ που θα λειτουργήσουν για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ δύνανται στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ, και ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ του κατασκηνωτικού χώρου, να φιλοξενηθούν και κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία, η ηλικία των οποίων, όμως, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο.

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οριστική επιλογή και κατανομή των  δικαιούχων σε κατασκηνωτικούς χώρους/περιόδους, διαπιστωθεί η δυνατότητα αυτή, θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΚΠ ΑμεΑ (ηλικιακό εύρος: 50+ έως 60) για συγκεκριμένους κατασκηνωτικούς χώρους και περιόδους.

2. Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (σε ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕ.Π.Α., ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν τη σύσταση των ΚΕ.Π.Α.

3. Η κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου/ας κατασκηνωτή/τριας.

4. Να έχουν αρνητικό rapid test για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 κατά την είσοδό τους στον χώρο της κατασκήνωσης (διενέργεια μέχρι 24 ώρες πριν την είσοδο).

5. Κάθε κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2024 για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.

Γ2. Συνοδοί κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία:

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ν.4837/2021[1] οι οποίες επιβεβαιώνονται με προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης.

3. Αν είναι πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.

4. Να έχουν αρνητικό rapid test για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 κατά την είσοδό τους στον χώρο της κατασκήνωσης (διενέργεια μέχρι 24 ώρες πριν την είσοδο).

5. Απαγορεύεται ρητά οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στο Πρόγραμμα να συνοδεύονται από τους γονείς και κηδεμόνες τους.  

6. Ο περιορισμός συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2024 για μία & μόνο κατασκηνωτική περίοδο και έναν μόνο κατασκηνωτικό χώρο, δεν βρίσκει εφαρμογή για τους/τις συνοδούς.

7. Η συνολική μικτή αμοιβή των συνοδών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για κάθε πλήρη 10ήμερη περίοδο (9 διανυκτερεύσεις), ανέρχεται σε €350,00, περιλαμβανομένων των κατά νόμο ασφαλιστικών εισφορών. Το προσωπικό συνοδείας αμείβεται και ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3863/10 (εργόσημο), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το προσωπικό συνοδείας δηλώνει υπεύθυνα πως πέραν της ανωτέρω αμοιβής, ουδεμία άλλη οικονομική αξίωση έχει από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τις οικογένειες των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία ή/και οποιαδήποτε άλλη πλευρά.    

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (υποψήφιοι/ες κατασκηνωτές/τριες, συνοδοί, συντονιστές/στριες) για την ένταξή τους στο ΚΠ ΑμεΑ 2024 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

Κατηγορία / Προέλευση / Τρόπος συμμετοχής

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών

Α. Κατασκηνωτές/τριες που συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ μέσω οργανωμένων φορέων, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται συγκεντρωτικά (για κατασκηνωτές/τριες και συνοδούς) στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ από τους φορείς, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, σε έγχαρτη μορφή

Β. Κατασκηνωτές/τριες - μεμονωμένες συμμετοχές φυσικών προσώπων

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ συγκεντρωτικά (για κατασκηνωτή/τρια και συνοδό που ορίζεται με μέριμνα του οικογενειακού περιβάλλοντος του/της κατασκηνωτή/τριας) από τους/τις ίδιους τους/τις υποψήφιους/ες ή τους γονείς και κηδεμόνες τους, σε έγχαρτη μορφή

Γ. Ενδιαφερόμενοι/ες:

[Γ1]: Συνοδοί, που συμμετέχουν ανεξάρτητα στο ΚΠ ΑμεΑ (δεν συνεργάζονται με κάποιον φορέα, γονέα ή κηδεμόνα)

*** συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις συνοδών που, ανεξαρτήτως υποβολής υποψηφιότητας στις κατηγορίες Α ή/και Β, υποβάλλουν αίτηση για περαιτέρω - διαφορετικό κατασκηνωτικό χώρο ή/και κατασκηνωτική περίοδο

[Γ2]: Συντονιστές/στριες στις κατασκηνώσεις

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ από τους/τις ίδιους/ες τους/τις υποψήφιους/ες συνοδούς ή/και συντονιστές/στριες σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΕΩΝ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ

Για τη συμμετοχή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ και των συνοδών μέσω Φορέων, Συλλόγων Γονέων, Σχολείων και Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, θα πρέπει να κατατεθούν (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ενότητες «Οδηγίες Συμπλήρωσης – Διευκρινίσεις» και «Αποστολή Δικαιολογητικών») τα εξής δικαιολογητικά στο σύνολό τους:

1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (σχετικό υπόδειγμα – υποχρεωτικό δικαιολογητικό, είναι διαθέσιμο στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης) με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, στο οποίο θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός κατασκηνωτών/τριών και συνοδών, η επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδος και ο κατασκηνωτικός χώρος (εντός της Περιφέρειας που έχει έδρα ο Φορέας ή στον πλησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο, στην Περιφέρεια έδρας του Φορέα, ή εφόσον δεν λειτουργήσει κατασκηνωτικός χώρος στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας αυτής, η δήλωση θα πρέπει να αφορά τον πλησιέστερο της έδρας του φορέα κατασκηνωτικό χώρο).

Επισήμανση:    Οι προτιμήσεις που δηλώνονται δεν φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιεί την τελική κατανομή βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων, των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ που, μεταξύ των υπόλοιπων κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

2. ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Φορέα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2024, καθώς και δήλωση για την ανάληψη ευθύνης της μεταφοράς των κατασκηνωτών/τριών από και προς την κατασκήνωση (η δήλωση για την ευθύνη μεταφοράς των ωφελούμενων συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου – υπ’ αριθμ.1 ανωτέρω δικαιολογητικό).

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ του Κ.Π. ΑμεΑ 2024 (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης), μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα: φωτογραφία, φωτοαντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων. Για τους/τις γεννηθέντες/είσες το 1974 συνυποβάλλεται αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ με τα στοιχεία των συνοδών, στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα (συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου – υπ’ αριθμ.1 ανωτέρω δικαιολογητικό):

Επισημάνσεις:

Η πρόκριση και πρόταση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, τηρουμένων των όσων ορίζει το ΠΔ 312/2001 περί αποκλειστικής αναλογίας κατασκηνωτών - συνοδών (συνημμένο υπ’ αριθμ.6 Πρόσκλησης), γίνεται με ευθύνη του Φορέα, Συλλόγου, Ιδρύματος, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ.

Το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ συμπληρώνεται από τους Φορείς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Επιπρόσθετα, τεκμηριώνεται από την ύπαρξη αντίστοιχων παραστατικών / αποδεικτικών (λ.χ. εκτυπώσεις από www.amka.gr, taxisnet, αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων στην ΕΤΕ ή εκτύπωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα ή web banking) που συγκεντρώνονται με ευθύνη του Φορέα, διατηρούνται στο αρχείο του (συνοδευτικά των αιτήσεων των συνοδών) και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ζητηθούν από την Ομοσπονδία.

Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ αποστέλλονται υποχρεωτικά: (α) το αντίγραφο ποινικού μητρώου και (β) η υπεύθυνη δήλωση του/της συνοδού (που εκδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Ε του παρόντος).

Επισήμανση:    Στην περίπτωση που μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου.

Η πληρωμή των συνοδών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στους οποίους οι συνοδοί εμφανίζονται ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στον Φορέα ή/και στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση.

Οι Φορείς συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑμεΑ

Για τις περιπτώσεις κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ, που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω κάποιου Φορέα, θα κατατίθενται, στο σύνολό τους, από τους/τις υποψήφιους/ες ή τους γονείς ή κηδεμόνες τους (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ενότητες «Οδηγίες Συμπλήρωσης - Διευκρινίσεις» και «Αποστολή Δικαιολογητικών»), ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ, τα παρακάτω:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2024 (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης), μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά και ειδικότερα: φωτογραφία, φωτοαντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων. Για τους/τις γεννηθέντες/είσες το 1974 συνυποβάλλεται αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ στην οποία θα δηλώνεται το άτομο που προτείνουν να συνεργαστεί με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, και θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (η αίτηση συνοδού και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης). 

Εξαιρέσεις: Στην περίπτωση που:

(α) οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση, 

(β) μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου.

Επισήμανση:    Η τελική απόφαση συμμετοχής και η κατανομή μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ στο Πρόγραμμα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, διενεργείται με βάση τις δυνατότητες, τις διαδικασίες και προδιαγραφές του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία, μεταξύ των υπόλοιπων κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες ή γονείς και κηδεμόνες τους συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (Γ1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ, η οποία θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (η αίτηση συνοδού και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης). 

Εξαιρέσεις:    

(α) στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση, 

(β) σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συνοδού, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου,

(γ) για την κάλυψη αναγκών που πιθανά εκτάκτως προκύψουν εν εξελίξει του Προγράμματος (λ.χ. έκτακτες αποχωρήσεις συνοδών των οποίων η συμμετοχή έχει εγκριθεί και ανάγκη αντικατάστασής τους κ.τλ), αιτήσεις συνοδών της Κατηγορίας Γ, δύνανται να παραλαμβάνονται και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (Γ2) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ, η οποία θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση (η αίτηση συντονιστή/στριας και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλλονται συμπληρωμένα αφού προηγηθεί ψηφιακή τους βεβαίωση στο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). 

Επισημάνσεις: (α) στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του αντιγράφου ποινικού μητρώου του/της συντονιστή/στριας, δύναται να κατατίθεται προσωρινά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση άμεσης αποστολής του σχετικού πιστοποιητικού στον χρόνο έκδοσής του και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κατά περίπτωση κατασκηνωτικής περιόδου,

(β) αιτήσεις συντονιστών/στριών δύνανται να παραλαμβάνονται και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, όμως, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων στον/στους κατασκηνωτικό/ούς χώρο/ους του/της ενδιαφέροντος/επιλογής τους.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 

Ε1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

· Το Δελτίο του/της Κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό και ο/η υποψήφιος/α κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Απαραίτητη είναι η υπογραφή του Γονέα / Κηδεμόνα, η υπογραφή και η σφραγίδα του Ιατρού, η υπογραφή του Προέδρου του Φορέα – Διοικητή / Υπεύθυνου του Ιδρύματος, η σφραγίδα του Φορέα – Ιδρύματος,  καθώς και η αναγραφή στο πρώτο μέρος της επωνυμίας του.

Οι υπογράφοντες/ουσες τα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται (όπως π.χ. κατάσταση υγείας κατασκηνωτή/τριας, φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.). Στην περίπτωση διαπίστωσης, με οποιονδήποτε τρόπο, ανακριβών ή ψευδών στοιχείων στα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών, οι κατά περίπτωση συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές προσκλήσεις για το ΚΠ ΑμεΑ.  

Επίσης, μαζί με το Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυνάπτονται:

α) γνωμάτευση πιστοποίησης (εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕ.Π.Α., ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής λειτουργούσε πριν τη σύσταση των ΚΕ.Π.Α. (Προσοχή: δεν γίνεται δεκτή γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή γνωμάτευση Γενικού Νοσοκομείου ή Ιατρού. Εξαιρούνται τα ΚΚΠ, ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και παρέχουν εν γένει υπηρεσίες διάγνωσης, φροντίδας και θεραπείας σε ενηλίκους και ανηλίκους με αναπηρία, και ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις υποψήφιων κατασκηνωτών/τριών που διαβιούν στα Κέντρα αυτά, τα οποία μπορούν να προσκομίζουν γνωματεύσεις τις οποίες υπογράφουν οι υπεύθυνοι ιατροί των ανωτέρω δομών)

β) απλή (ευκρινής) φωτογραφία του/της κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, επικολλημένη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας

γ) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων (έγχαρτου ή ψηφιακού)  

Ε2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η Αίτηση Συνοδού συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους/τις ίδιους/ες τους/τις Συνοδούς και συνοδεύεται από τα  αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, ΑΜΚΑ, τραπεζικού λογαριασμού, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο του συνημμένου υπ’ αριθμ. 4 υποδείγματος της Πρόσκλησης. Οδηγίες για την έκδοση των τελευταίων δικαιολογητικών, παρατίθενται στο τέλος της ενότητας.

Επισημαίνεται ότι για τους/τις συνοδούς των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία (όπως και για το σύνολο του προσωπικού και εθελοντών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα) βρίσκει εφαρμογή το άρθρο 7 του ν.4837/2021 (Α’ 178), κατ’ επέκταση, προϋπόθεση για την απασχόλησή τους είναι η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4837/2021[2].        

·  Η πρόταση και πρόκριση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, γίνεται με ευθύνη του ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ (Συλλόγου, Ιδρύματος κ.τλ) και για μεμονωμένες συμμετοχές, με ευθύνη του/της υποψήφιου/ας κατασκηνωτή/τριας ή του/της Γονέα - Κηδεμόνα.

Για τον λόγο αυτό, οι συνοδοί που θα συνοδεύσουν κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ φορέων ή μεμονωμένους/ες κατασκηνωτές/τριες, θα απευθύνουν τις αιτήσεις τους στους ίδιους τους φορείς ή τους γονείς / κηδεμόνες των κατά περίπτωση μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών στο Πρόγραμμα.

Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ανεξάρτητοι συνοδοί που δεν συνεργάζονται με κάποιο φορέα ή Ίδρυμα ή Γονέα / Κηδεμόνα (ή/και που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Πρόγραμμα για περισσότερες από μία κατασκηνωτικές περιόδους ή/και κατασκηνωτικούς χώρους).

· Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση.

· Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι επιπλέον απαραίτητα τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά (λ.χ. άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, δελτίο διαμονής πολιτών Ε.Ε.).

Οι ΣΥΝΟΔΟΙ που θα επιλεγούν να εργαστούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κατά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο να προσκομίζουν ΕΚ ΝΕΟΥ φωτοαντίγραφο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, καθώς και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν στα: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (στον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της αποζημίωσής τους), προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή εμπόδια στη μετέπειτα διαδικασία πληρωμής τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:

Τα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr/ με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet), ακολουθώντας τις κατωτέρω ‘διαδρομές’ ή/και συνδέσμους: 

(α) για το «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου»: «Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Δικαιοσύνη» Þ «Ποινικό Μητρώο» Þ «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου», https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός λίγων ωρών ή σε διάστημα 1-2 ημερών.

(β) για την «Υπεύθυνη Δήλωση»: «Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Πολίτης και καθημερινότητα» Þ «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» Þ «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης», https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses. (με αντιγραφή του κειμένου που παρέχεται στο υπ’ αριθμ. 4 υπόδειγμα στο τέλος της Πρόσκλησης) ή

«Κατηγορία Υπηρεσίας» Þ «Πολίτης και καθημερινότητα» Þ «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» Þ «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου», https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou (με συμπλήρωση στοιχείων δηλούντος/ας και υπογραφή του υπ’ αριθμ. 4 συνημμένου υποδείγματος της Πρόσκλησης, και επιλογή – «ανέβασμά» του, σε μορφή pdf).  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται μέσω της ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr είναι νομικά ισοδύναμες με δηλώσεις που φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και μπορούν να εκτυπωθούν και να κατατεθούν από τους/τις υποψηφίους/ες, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του/της δηλούντος/ούσας και η επικύρωσή τους.

Στην περίπτωση που για κάποιον λόγο δεν είναι εφικτή η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ανωτέρω ψηφιακής πύλης, απαιτείται η συμπλήρωση και προσκόμισή της σε έντυπη μορφή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της δηλούντος/ούσας από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επικύρωση αυτή. 

 

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το σύνολο των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), στις ακόλουθες διευθύνσεις:  

Α. Για τις κατασκηνώσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας (Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, Σταυρός Θεσσαλονίκης και Πέραμος Καβάλας):

Διεύθυνση:

Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 30 (5ος όροφος)

(Υπ’ όψιν Γεν. Γραμματέως ΠΟΣΓΚΑμεΑ κας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, τηλ. 2310 842 742)

Β. Για τις κατασκηνώσεις: Ε’ Παιδική Εξοχή Αγίου Ανδρέα Αττικής, Αγία Παρασκευή Λάρισας, Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας, Γουβιά Κέρκυρας, Καλαθάς Χανίων, Μπούκας Αμφιλοχίας, Μάκρη Αλεξανδρούπολης:

Διεύθυνση:

ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 41

Δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά και αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) ούτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εξαιρούνται οι αιτήσεις των συντονιστών/στριών καθώς και των συνοδών που δεν θα απευθυνθούν για να προταθούν από κάποιο ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ (Φορέα, Ίδρυμα κ.τλ) ή κατασκηνωτή/τρια ή Γονέα/Κηδεμόνα κατασκηνωτή/τριας, οι οποίες μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ με e-mail στη διεύθυνση: posgamea@otenet.gr.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2024, στο σύνολό τους, υποβάλλονται στην Ομοσπονδία μέχρι την:

Α. Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

αποκλειστικά για όσους/ες επιθυμούν να ενταχθούν στις πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους
στις εξής κατασκηνώσεις:
Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
(έναρξη περιόδου: 01/07/2024) και
Νέα Πέραμος Καβάλας
(έναρξη περιόδου: 04/07/2024)

και

Β. Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024

για το σύνολο των υπόλοιπων κατασκηνωτικών χώρων και περιόδων φιλοξενίας
που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης αποστολής του φακέλου ή της ημερομηνίας αποστολής με courier.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς τα χρονικά περιθώρια και αυτή τη χρονιά είναι εξαιρετικά περιορισμένα είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν και η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών και ημερομηνιών.

Αιτήσεις συμμετοχής πέραν των παραπάνω ημερομηνιών, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρίες (η υπογραφή – δημοσίευση της οποίας αναμένεται), αναλαμβάνει την πληρωμή Συνοδών και των Συντονιστών/στριών του Προγράμματος ΑμεΑ - όπου απαιτείται και συμπληρωματικά του συντονιστικού και λοιπού προσωπικού των Δήμων - στις κατασκηνώσεις των Δήμων ανά την Ελλάδα, καθώς και την ιδιωτική ασφάλιση κατασκηνωτών/τριών, συνοδών και εργαζομένων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Για κάθε τροποποίηση που αφορά τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης ή/και τους όρους υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2024, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται με επόμενες ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες θα αναρτώνται και θα βρίσκονται διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.posgamea.gr, στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ». Συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η αντιστοίχιση/αναλογία συνοδών και κατασκηνωτών/τριών στις αιτήσεις των Φορέων και των Μεμονωμένων Κατασκηνωτών/τριών (μέσω των γονέων και κηδεμόνων) δεν είναι δεσμευτική για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία θα προβεί στην τελική κατανομή συνοδών / κατασκηνωτών/τριών με βάση τα στοιχεία που θα διαμορφωθούν, συνεκτιμώντας τις προβλέψεις του Π.Δ. 312/2001, σε συνάρτηση με την τελική δυναμικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αποφάσεις των οικείων Δήμων, την επιμέρους χωρητικότητα των οικίσκων / σκηνών και τυχόν ειδικότερες συνθήκες και απαιτήσεις, εφόσον συντρέξει περίπτωση (στην κατασκήνωση λ.χ. της μεγαλύτερης δυναμικότητας - Ε’ Παιδική Εξοχή Αγίου Ανδρέα Αττικής, η χωρητικότητα 4 φυσικών προσώπων ανά οικίσκο εξυπακούεται ότι εκ των πραγμάτων εισάγει περιορισμούς στη δυνατότητα απαρέγκλιτης εφαρμογής των προβλέψεων του Π.Δ. 312/2001). 

Για την κάλυψη αναγκών σε συνοδευτικό προσωπικό που πιθανά εκτάκτως προκύψουν μετά την καταληκτική προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (λ.χ. αποχωρήσεις συνοδών των οποίων η συμμετοχή έχει εγκριθεί), είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση συνοδών, από πρόσωπα που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης και με την προβλεπόμενη διαδικασία σε αυτή.

Η προτεραιοποίηση της επιλογής των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα παραμένει όπως στο παρελθόν έχει ισχύσει (κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης και ΣΥΔ, που προέρχονται από Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω των φορέων αυτών, μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/τριες).

Το σύνολο των υποψήφιων κατασκηνωτών/τριών και συνοδών (αιτούντες/ούσες μέσω ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και μεμονωμένες συμμετοχές), όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, επιλογής και κατανομής των ωφελούμενων του Προγράμματος, θα ενημερωθούν από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικά με την έκβαση της αίτησής τους, μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου απαιτείται.

Θ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Στο πλαίσιο και της φετινής οργάνωσης του ΚΠ ΑμεΑ παραμένει, ως υποχρέωση, η ελάχιστη διασφάλιση για την αποτροπή της εισόδου της Covid-19 στους κατασκηνωτικούς χώρους του Κρατικού Προγράμματος που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία. Κατ’ επέκταση και τη φετινή χρονιά:

Το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών (κατασκηνωτές/τριες, συνοδοί, προσωπικό), με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να έχουν προβεί σε έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2 (rapidtest) εντός 24 ωρών πριν την είσοδο στους κατασκηνωτικούς χώρους και να προσκομίσουν αποδεικτικό αρνητικού αποτελέσματος κατά την προσέλευσή τους στις κατασκηνώσεις.

Πέραν του ελέγχου συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Covid-19, ή νοσημάτων τα οποία προκαλούνται από τη μη εφαρμογή ή την πλημμελή εφαρμογή των ενδεικνυόμενων κανόνων υγιεινής.

 

Κλείνοντας, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εφιστά την προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θα μετάσχει στο Πρόγραμμα (ως φορέας, κατασκηνωτής/τρια, συνοδός, προσωπικό γενικότερα), στην πιστή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και των προθεσμιών κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Για να συνεισφέρουμε όλοι/ες, υπεύθυνα, ενωτικά, χωρίς ιδιοτέλειες, στο μέτρο και στον βαθμό της εμπλοκής του/της καθενός/μιάς στο Πρόγραμμα, στον κοινό μας στόχο και καθήκον: τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες με αναπηρία να μπορέσουν και αυτή τη χρονιά να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην αναψυχή και την ψυχαγωγία.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

 

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης: Υποχρεωτικά Έντυπα Αιτήσεων  - Δικαιολογητικών Ενδιαφερόμενων

1. Ε_11.01 «Αίτηση Ένταξης στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία (ηλικίες 10 έως και 50 ετών) / (για χρήση από υποψήφιους/ες κατασκηνωτές/τριες)

2. «Διαβιβαστικό Έγγραφο για τη Συμμετοχή Κατασκηνωτών/τριών μέσω Φορέα στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία» / (για χρήση από φορείς / συλλόγους)

3. Ε_11.02 «Αίτηση Συνοδού Κατασκηνώσεων Κ.Π. ΑμεΑ» / (για χρήση από υποψήφιους/ες συνοδούς που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρόγραμμα)

4. Υπόδειγμα περιεχομένου Υπεύθυνης Δήλωσης Συνοδού (για χρήση από υποψήφιους/ες συνοδούς που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρόγραμμα)

5. Ε_11.02Δ «Αίτηση Συντονιστή/τριας Κατασκηνώσεων Κ.Π. ΑμεΑ» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

6. Π.Δ. 312/2001 (Φ.Ε.Κ. 210/τ.Α’/24.09.2001) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του αριθμ.512/1988 Π. Δ/τος “Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 24.6.49 Β.Δ. (Α.144.) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα”»

  


[1] [2] Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4837/2021 «[….] απαγορεύεται η πρόσληψη ή η έναρξη απασχόλησης […] προσώπου που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019, Α’ 95), β) εγκλήματα του ν.3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν.4521/2014 (Α’ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν.4139/2013 (Α’ 74), ε) εγκλήματα των άρθρων 187, 187Α, 187Β, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ισχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση […] εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.»

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset