Menu

Νέα

Νέα

14 Φεβρουαρίου 2023

Ενημέρωση για την από 13/02/2023 συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα.Δ.Μιχαηλίδου

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Σε σημαντικά ζητήματα για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις δομές κοινωνικών υπηρεσιών, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υπηρετούν τις ανάγκες τους, προσανατολίστηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, χθες, 13 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δόμνας Μιχαηλίδου και αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, κατόπιν ανταπόκρισης σε σχετικό προηγούμενο αίτημα της Ομοσπονδίας. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν στη συνάντηση, ο Πρόεδρος, κ.Ι.Μοσχολιός, η Γενική Γραμματέας, κα Φ.Ζαφειροπούλου και ο Οργανωτικός Γραμματέας, κ.Ι.Λυμβαίος. Από πλευράς Υπουργείου, πέραν της Υφυπουργού κ.Μιχαηλίδου, παρευρέθηκαν οι κ.Κ.Γλούμης, διευθυντής, και κ. Κ.Μεγαρίτης, αναπληρωτής διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου της Υφυπουργού.

Στη συνάντηση, που διενεργήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, αναπτύχθηκαν από την αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τόσο τα ζητήματα που είχαν τεθεί υπόψη της Υφυπουργού με το από 19/01/2023 έγγραφο της Ομοσπονδίας, όσο και λοιπά επίκαιρα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν την ελληνική αναπηρική οικογένεια, και ζητήθηκε πληροφόρηση και δεσμεύσεις από την Υφυπουργό για την ανάληψη συγκεκριμένων και με σαφή ορίζοντα ενεργειών από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων. Τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, εξερχόμενα της συζήτησης, σημειώνονται ακολούθως.

Αναφορικά με το φλέγον θέμα της αποσύνδεσης των προνοιακών παροχών από τις συνταξιοδοτικές και τα αιτήματα κατάργησης των παράλογων προβλέψεων που οδηγούν σε διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης των ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ατόμων με βαριά αναπηρία στην περίπτωση που τους χορηγηθεί σύνταξη των θανόντων γονέων τους, η Υφυπουργός φάνηκε να αναγνωρίζει πως το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ατυχώς και αδόκιμα συσχετίζει παροχές που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και βασίζονται σε διακριτές αιτίες. Περαιτέρω, διαβεβαίωσε πως από την πλευρά του Υπουργείου καταβάλλονται προσπάθειες για τη διερεύνηση των περιθωρίων αντιμετώπισης του ζητήματος, υπό το πρίσμα των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε εκτίμηση που εκφράστηκε από την πλευρά του Υπουργείου περί ενδεχόμενης απαγορευτικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης από μια πλήρη αποσυσχέτιση των δύο αυτών παροχών, η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, όπως μέχρι τώρα έχει πράξει και η ΕΣΑμεΑ που εντατικά ασχολείται με το θέμα, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στη βάση των δικών της εκτιμήσεων για το γεγονός ότι το δημοσιονομικό βάρος από μια τέτοια έκβαση καθίσταται σημαντικό μεν, όχι ανεπίτρεπτο δε, διασφαλίζοντας δεσμεύσεις για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος, που παραμένει ακόμη μαχητό.  

Ως προς το ζήτημα της επικαιροποίησης των προδιαγραφών για την ίδρυση και λειτουργία των Κ.Δ.-Η.Φ., η Υφυπουργός ενημέρωσε πως, ενόψει της χρονοβόρας διαδικασίας για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του εν πολλοίς παρωχημένου πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Κέντρων, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία ενδιάμεσης ρύθμισης που προβαίνει τουλάχιστον σε επιμέρους βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο προδιαγραφών. Οι προωθούμενες αλλαγές βασίζονται σε πεδία που έχουν επισημανθεί από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όπως προέκυψαν από τη συνεργασία με τα σωματεία – μέλη της, με σημαντικότερες την αποσυσχέτιση της δυναμικότητας των Κέντρων από την επιφάνεια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, και την ελαστικοποίηση των προβλέψεων που αφορούν σε υποχρεωτικές ειδικότητες λ.χ. του εργοθεραπευτή, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης ή/και εξεύρεσης επαγγελματιών της συγκεκριμένης ειδικότητας. Το περιεχόμενο της ρύθμισης που, σύμφωνα με τις αναφορές της Υφυπουργού, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, εκτιμάται ότι αφενός θα αμβλύνει τα ήδη εντοπισμένα προβλήματα για την ίδρυση νέων Κ.Δ.-Η.Φ. και για την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων, αφετέρου θα επιτρέψει την εκκίνηση των διαδικασιών για την εν πολλοίς προσδοκώμενη αποζημίωση των υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας μέσω της συμβασιοποίησης και των Κ.Δ.-Η.Φ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή των τροφείων στα Κ.Δ.-Η.Φ. για τις μειωμένες παρουσίες εξυπηρετούμενων με αναπηρία λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, η Υφυπουργός, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στις αποζημιώσεις των Κ.Δ.-Η.Φ., για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022 (κατ’ εφαρμογή του ν.4921/2022, άρθρο 61, παράγραφος 8), ενημέρωσε για τη συστηματική επαναφορά του θέματος από το Υπουργείο Εργασίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την πλευρά του οποίου έχει επισημανθεί πως η οριστική διευθέτηση του ζητήματος προαπαιτεί περαιτέρω παραμετροποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού που διατίθεται για τον σκοπό αυτό, οι οποίες βρίσκονται υπό επίλυση.

Περαιτέρω, με αφορμή την κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών, εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας στη χώρα, η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας επισήμανε την ανάγκη ταχείας εξειδίκευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του ν.4997/2022 («Αρμοδιότητα για διακοπή λειτουργίας δομών κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων και χρηματοδότηση σε περίπτωση επιβεβλημένης διακοπής λειτουργίας»), και δη του καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης των δομών και της διαδικασίας απόδοσής της, προκειμένου να αποφευχθεί ένας ακόμη φαύλος κύκλος επιβαρύνσεων που πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των δομών αυτών, χωρίς υπαιτιότητά τους, και κατ’ επέκταση τους/τις ωφελούμενους/ες των υπηρεσιών τους, άτομα με αναπηρία.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός διαβεβαίωσε πως έχουν εκκινήσει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες για την έγκαιρη έναρξη του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για τα Άτομα με Αναπηρία της τρέχουσας χρονιάς και την υπογραφή των απαραίτητων αποφάσεων για την ανάθεση και οργάνωση του Προγράμματος, εντός των θεσπισμένων χρονοδιαγραμμάτων.   

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τη θεσμική της ιδιότητα της δευτεροβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, θα παρακολουθεί την πορεία των παραπάνω ζητημάτων, όπως και κάθε άλλου ζητήματος ζωτικής σημασίας για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών μας και των οικογενειών μας, και θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset