Menu

Νέα

Νέα

13 Μαρτίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:    «Ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τη βελτίωση των προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ: Μια ακόμη δικαίωση και ένα ακόμη θετικό βήμα για την ενίσχυση της υποστήριξης της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα με επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες»  

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Με ικανοποίηση υποδέχεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), στο ενδιάμεσο της χρονοβόρας διαδικασίας για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του πλαισίου των προδιαγραφών για τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, την ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο αίτημά της να αποκατασταθούν στοιχεία από το στρεβλό, παρωχημένο και, σε ορισμένες απαιτήσεις, δυσχερώς εφαρμόσιμο υφιστάμενο πλαίσιο προδιαγραφών, προβαίνοντας, επιτέλους, σε τροποποιήσεις επί της προ τριακονταετίας (!) εκδοθείσας υπουργικής απόφασης που ρυθμίζουν επιμέρους προβληματικά σημεία και περιοχές.

Οι θετικές διαβεβαιώσεις που ελήφθησαν από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δ.Μιχαηλίδου, κατά την από 13/02/2023 συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, για την ταχεία διευθέτηση και ολοκλήρωση του περιεχομένου της νέας ρύθμισης, μπαίνουν εφεξής σε τροχιά εφαρμογής, με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 1390/τ.Β’/2023 της υπ’ αριθμ. 20745/24.02.2023 Υ.Α. με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2072/1992» (Β’ 789/1993)” (επισυνάπτεται, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων).

Το νέο πλαίσιο προδιαγραφών, όπως διαμορφώνεται στο παρόν, αφήνει πίσω του σημαντικές στρεβλώσεις και προβλήματα, όπως πάγια επισημαίνονται από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σε άμεση συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της, καθώς και την ΕΣΑμεΑ. Προσιδιάζει δε εφεξής περισσότερο στους κοινωνικο-ενταξιακούς σκοπούς που υπηρετούν τα Κέντρα αυτά για τα άτομα με αναπηρία, αίροντας ταυτόχρονα σειρά εντοπισμένων προσκομμάτων που συστηματικά και από κοινού υπογραμμίζονταν για την ίδρυση και λειτουργία τους.

Οι κυριότερες αλλαγές από τις νέες ρυθμίσεις συνοψίζονται στην επαναπλαισίωση των σκοπών που διέπουν τη λειτουργία των Κ.Δ.-Η.Φ. στη σύγχρονη μορφή τους, ως δομές που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, στην αποσυσχέτιση της δυναμικότητας των Κέντρων από την επιφάνεια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και στην, επιτέλους, ελαστικοποίηση προβλέψεων που αφορούν σε υποχρεωτικές ειδικότητες, όπως εκείνη του εργοθεραπευτή, από τη στιγμή που η αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης ή/και εξεύρεσης επαγγελματιών της συγκεκριμένης ειδικότητας, έθετε πολλούς φορείς λειτουργίας ή/και ενδιαφερόμενους/ες για την ίδρυση Κ.Δ.-Η.Φ., ενώπιον ανυπέρβλητων προβλημάτων, προς την καθ’ όλα θεμιτή κατεύθυνση της υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία στη διαδρομή προς την κοινωνική τους ένταξη, με επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες τους εντός του κοινοτικού ιστού.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ καλωσορίζει την εξέλιξη αυτή, που εκτιμάται ότι αφενός θα αμβλύνει τα ήδη εντοπισμένα προβλήματα για την ίδρυση νέων Κ.Δ.-Η.Φ. και για την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων, αφετέρου θα επιτρέψει την εκκίνηση των διαδικασιών για την εν πολλοίς προσδοκώμενη αποζημίωση των υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας μέσω της συμβασιοποίησης και των Κ.Δ.-Η.Φ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία εκκρεμεί από συστάσεως του Οργανισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους γονείς και τις οικογένειες των ωφελούμενων στα Κ.Δ.-Η.Φ., όσο και για τους ίδιους τους φορείς λειτουργίας τους.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, για τη βούληση της κατανόησης των επιχειρημάτων της Ομοσπονδίας, όπως προέκυψαν για μια ακόμη φορά από την πολύτιμη συνεισφορά, εμπειρία και συνεργασία με τα σωματεία – μέλη της, καθώς και για το πνεύμα του συνεργατισμού που αναπτύχθηκε στην κατεύθυνση αυτή, και είχε ως αποτέλεσμα την από κοινού και αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος με την έκδοση της νέας βελτιωμένης ρύθμισης για τις προδιαγραφές των Κ.Δ.-Η.Φ.

 

Συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τη θεσμική της ιδιότητα της δευτεροβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, θα συνεχίσει να πιέζει και να εργάζεται μέχρι τη διαμόρφωση κατάλληλων πλαισίων προδιαγραφών, σε επίπεδο σκοπών, υποδομών και υπηρεσιών, τόσο για τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, όσο και για το σύνολο των δομών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, σε συνέπεια με το πνεύμα που εκτρέφει τη λειτουργία τους και των σκοπών που υπηρετούν,  τις αρχές της κοινωνικής προσέγγισης για την αναπηρία και τα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) για τα δικαιώματά τους.

Θεωρώντας δεδομένη τη συνεργασία σας στην προσπάθεια αυτή, η Ομοσπονδία σάς ευχαριστεί για μια ακόμη φορά για την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη ανταπόκρισή σας, σε κάθε διεκδίκηση λύσης για την προστασία και βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας, με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, των οικογενειών μας, όπως και των δομών που με τόσο κόπο λειτουργούμε εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων αυτών, ως αντίδοτο στην ασθενικότητα της πολιτείας να υποστηρίξει επαρκώς τα παιδιά μας, με τις αναπηρίες αυτές.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Συνημμένο:

Φ.Ε.Κ. 1390/τ.Β’/09.03.2023


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset