Menu

Νέα

Νέα

27 Απριλίου 2023

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΥΣΕΚΤ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Δ.-Η.Φ. ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


ΠΡΟΣ:    Δ/νση Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. – Σε προσοχή Προϊσταμένης, κας Ουρ.Οικονόμου   

Κοιν:       (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά τη μείωση του ποσοστού της καταληκτικής δόσης χρηματοδότησης των ενταγμένων Πράξεων στα Περιφερειακά Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που υλοποιούν τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ»    

Αξιότιμη κυρία Προϊσταμένη,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της ΕΣΑμεΑ, αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων τους στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως κύρια αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με τις ιδιότητές της αυτές, τόσο η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όσο και η ΕΣΑμεΑ, έχουν απευθύνει συχνά στην ΕΥΣΕΚΤ, αλλά και σε συναρμόδιους/ες φορείς και υπηρεσίες της ελληνικής πολιτείας, σειρά εγγράφων που αποβλέπουν στην ουσιαστική υποστήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και στην προστασία των δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων, και μέσω της διασφάλισης της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών ενταξιακού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στα άτομα αυτά (Κ.Δ.-Η.Φ., Σ.Υ.Δ. κ.τ.ό.), υλοποιώντας Πράξεις ενταγμένες στα Περιφερειακά Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Στο τρέχον στάδιο που διανύουμε, η έγκαιρη, εύστοχη και αποτελεσματική μετάβαση των παρεμβάσεων που έχουν ως αποδέκτες άτομα με αναπηρία στο νέο πλαίσιο χρηματοδότησης της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, συνιστά αναμφίβολα στόχευση και ζητούμενο ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας, που αποκτά αναπόφευκτα πρόσθετη βαρύτητα για τις πλευρές που άμεσα επηρεάζονται (δομές, ωφελούμενοι/ες με αναπηρία των υπηρεσιών τους και οικογένειές τους).

Αναντίρρητα, ενόψει αυτής της στόχευσης, οι διαδοχικές επιμηκύνσεις και οι συνακόλουθες τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης των Κ.Δ.-Η.Φ. στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως μέχρι σήμερα έχουν λάβει χώρα αναφορικά με τον χρονικό ορίζοντα του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων, συμπορεύονται και εξυπηρετούν τους στόχους της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών των Κέντρων αυτών προς την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με αναπηρία στην οποία απευθύνονται, καθώς και τον εγγυητικό ρόλο που οφείλεται στα άτομα αυτά και στις οικογένειές τους από τους θεσμούς και την πολιτεία (υπό το σαφές πρίσμα και των συνταγματικών επιταγών και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες -ν.4074/2012).

Οι αδιαμφισβήτητα, ωστόσο, αναγκαίες και ουσιώδεις αυτές χρονικές επεκτάσεις του φυσικού αντικειμένου των ως άνω Πράξεων, που καθ’ όλα θεμιτά συμπαρέσυραν στην ίδια κατεύθυνση και το οικονομικό αντικείμενο για την παροχή των υπηρεσιών διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, το οποίο ανήλθε ακόμη και σε διπλάσια ή/και υπερδιπλάσια επίπεδα επί των αρχικών προτάσεων χρηματοδότησης, στον αντίποδα σήμερα, τείνουν να εγκλωβίσουν τα Κέντρα αυτά σε έναν θετικό και έναν αρνητικό πόλο.  

Τούτο, διότι όπως προκύπτει από την ανατροφοδότηση της Ομοσπονδίας μας με σωματεία – μέλη της, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας και χρηματοδοτούνται για αυτές από πόρους του ΕΚΤ/ΕΣΠΑ, τα Κέντρα αυτά, στο παρόν, δεν βρίσκονται απλώς σε στάση αναμονής εν εξελίξει μιας διαδικασίας μετάβασης για τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά εισέρχονται στην εποχή μιας δικής τους: Της ταχείας μετάβασης στην ορατή οικονομική ασφυξία, υπό το βάρος της κάλυψης με ίδια μέσα του 10% των προϋπολογιστικών μεγεθών των εν θέματι Πράξεων για την οριστική πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου και την επίτευξη της πρόσβασης στην τελική / 4η δόση χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Όπως αντιλαμβάνεστε, υπό τα παρόντα διόλου ευκαταφρόνητα οικονομικά μεγέθη που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού που προηγήθηκε, η διαφαινόμενη αυτή δυσμενής εξέλιξη δεν συνιστά άκαιρη κινδυνολογία αλλά αντικειμενική εκτίμηση των δεδομένων, που έρχεται, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, να βυθίσει την ελληνική αναπηρική οικογένεια στην ανασφάλεια, αναδεικνύοντας το υπαρκτό σενάριο της δυσπραγίας για τα Κέντρα αυτά που υπηρετούν τις ανάγκες της.

Υπενθυμίζουμε πως στην συντριπτική τους πλειονότητα, το βάρος της ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ επωμίζονται, εδώ και δεκαετίες, τα κατά νόμο συσταθέντα από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία σωματεία – σύλλογοι, σε απάντηση στη διαχρονική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να παράσχει τις κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα αυτά, παρά την κοινή ομολογία ότι η ευθύνη δεν τους αναλογούσε. Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, καθίσταται μάλλον πρακτικά αδύνατο να ανταποκριθούν με ίδιους πόρους στην υποχρέωση αυτή, σημαντικά διευρυμένου πλέον μεγέθους, αφενός με δεδομένη τη μη κερδοσκοπική τους υπόσταση, αφετέρου το γεγονός ότι, ύστερα και από τα αλλεπάλληλα πλήγματα των υφεσιακών περιόδων και πολυμέτωπων κρίσεων, ήδη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους.   

Κυρία Προϊσταμένη,

Τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ απευθύνονται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού, με σαφώς αυξημένες ανάγκες, που υπαγορεύουν την παροχή ενός πλαισίου ασφαλούς και αδιάλειπτης λειτουργίας τους, ικανού να εξασφαλίζει τη σωματική, πνευματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία σε ένα κατάλληλο επίπεδο, παράλληλα με την υλοποίηση των υπόλοιπων δικαιωμάτων τους.

Η διασφάλιση των στοιχείων αυτών, είναι ουσιώδες να αναγνωρίζεται έμπρακτα και σε επαρκές επίπεδο από τους θεσμούς και την πολιτεία, προλαμβάνοντας ή/και αποτρέποντας, με κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, τους κινδύνους να περιέλθουν οι δομές αυτές σε δραματικά οικονομικά αδιέξοδα.

Αδιέξοδα, που θα πλήξουν αναπόδραστα την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με ολέθριες επιπτώσεις στα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία από την επαπειλούμενη στέρηση της πρόσβασης στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και τα λοιπά οφέλη από τις πράξεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των Κ.Δ.-Η.Φ. (που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση, καταλύοντας την όποια προσπάθεια για αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες –ν.4074/2012- επιτάσσει).  

Τούτων δοθέντων, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, δια της παρούσης επιστολής, ζητά την παρέμβασή σας και την έγκαιρη ανάληψη κάθε δυνατής πρωτοβουλίας προκειμένου να καταστεί επιτεύξιμη η μείωση, τουλάχιστον στο ήμισυ αυτής – 5% - της προβλεπόμενης ποσόστωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού για την αποπληρωμή / 4η δόση των Πράξεων των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή/και σε χαμηλότερη ακόμη στάθμη – έως 3% - μπροστά στο διόλου αμφίβολο ενδεχόμενο μιας περαιτέρω επιμήκυνσης της περιόδου υλοποίησης του φυσικού τους αντικειμένου, μέχρις ότου ολοκληρωθούν πρόσφορα οι διαδικασίες μετάβασης στη νέα προγραμματική περίοδο.

 

Προσδοκώντας ότι το - σοβαρό μεν, όχι δυσεπίλυτο δε, από τη στιγμή που δεν συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό βάρος - ζήτημα που σας θέσαμε με το παρόν, θα τύχει της αναγκαίας προσοχής και εκτίμησης, αναμένουμε τις ενέργειές σας για τη διευθέτησή του, καθώς και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ’ αυτών.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

- Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ. Μιχαηλίδου

- Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

- Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ), κ.Χ.Κύρκογλου

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

- Πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset