Menu

Νέα

Νέα

19 Μαΐου 2023

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ:    Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως            

ΚΟΙΝ:   (σχ.: πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, έτους 2023 ή/και τη δυνατότητα συμπλήρωσης / υποβολής αυτού στον ίδιο χρόνο με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις πανελλαδικές εξετάσεις»   

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της ΕΣΑμεΑ, αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα ανήλικα άτομα με κάθε μορφής αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων που έχουν δημιουργηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, από μέλη οικογενειών ατόμων με τις προαναφερθείσες αναπηρίες, και έχει ως κύρια αποστολή της τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με την παρούσα επιστολή, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να σας μεταφέρει την εύλογη ανησυχία της και να ζητήσει τις άμεσες πρωτοβουλίες σας ώστε να αποτραπούν εγκαίρως οι διαφαινόμενες διακινδυνεύσεις για τους/τις υποψήφιους/ες μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, ύστερα από το χρονοδιάγραμμα που, με δυσάρεστη έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι ορίσθηκε από την πλευρά του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποβολή του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου από την πλευρά τους (σχετ. έγγραφο με αρ.πρωτ.: Φ.153/54877/Α5/17.05.2023 Υ.ΠΑΙ.Θ., Τμήμα Β’ Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων).

Αναντίρρητα, η πρόβλεψη εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις, ατόμων που πάσχουν από συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις, όπως και οι πρόσφατες διευρύνσεις των κατηγοριών παθήσεων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του θετικού αυτού μέτρου, συμπορεύονται και εξυπηρετούν τον στόχο της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στη δημόσια, δωρεάν παιδεία, όπως εξάλλου η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, κατ’ άρθρο 24, υπαγορεύει, δεσμεύοντας και τη χώρα μας με την κύρωσή της στην εθνική νομοθεσία (ν.4074/2012).

Πέραν τούτου, ωστόσο, το όχι απλώς φειδωλό χρονικό διάστημα που κάθε έτος προσδιορίζεται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων αυτών, αλλά και η φετινή ατυχής – και αθέλητη πιστεύουμε - τοποθέτησή του, από 18 έως και 25 Μαΐου 2023, εν μέσω συγκυρίας διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, είναι ευχερώς αντιληπτό ότι εγείρει πρόσθετες δυσχέρειες και προσκόμματα στους/στις ενδιαφερόμενους/ες για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος, μαθητές/τριες με αναπηρία και τις οικογένειές τους αναφορικά με την προετοιμασία, την οργάνωση και κατ’ επέκταση την έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από την πλευρά τους ενεργειών.

Σημειώνουμε πως, πέραν της ανατρεπόμενης κανονικότητας που μεσολαβεί στο διάστημα αυτό για όλους/ες τους/τις πολίτες λόγω της προβλεπόμενης συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες, περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία που πιθανά χρειάζονται υποστήριξη για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου από το προσωπικό των σχολικών μονάδων, αδυνατούν να προσφύγουν στη συνδρομή της στήριξης αυτής, κατά μεγάλο μέρος της, από τη στιγμή που οι σχολικές δομές δεν λειτουργούν για 2 εργάσιμες ημέρες (συρρικνώνοντας, εφεξής, δραματικά το διάστημα που τους παρέχεται για την έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων σε 3 εργάσιμες ημέρες!), με τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν εγκαίρως ή/και κατά το δέον στο ζητούμενο.

Η έκβαση αυτή, εκτιμούμε, ότι έρχεται εν τέλει να εξασθενήσει τον θετικό παρεμβατικό ρόλο του συγκεκριμένου μέτρου υπέρ των υποψήφιων μαθητών/τριών με σοβαρές παθήσεις, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις, που καθ’ όλα θεμιτά έχει εισαχθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων αυτών στη συγκεκριμένη βαθμίδα, χωρίς διακρίσεις και βάσει ίσων ευκαιριών.  

Περαιτέρω, πέραν του γεγονότος πως η φετινή προβλεπόμενη περίοδος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, από τον μαθητικό πληθυσμό για τον οποίο γίνεται λόγος, προβάλλει εμπόδια και δυσχέρειες, η κατ’ έτος διαφοροποιημένη μεταχείρισή του ως προς τον χρόνο της ενέργειας έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξακολουθεί να εγείρει ζητήματα άνισης μεταχείρισης σε βάρος των πρώτων, στοιχείο που αποτιμάται πλέον ως διαχρονική διάκριση και δυσλειτουργία.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με την παρούσα επιστολή ζητά:

- τη μετάθεση της φετινής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, για εύλογο και ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να μπορέσουν απρόσκοπτα να προβούν τόσο στην έγκαιρη, όσο και στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, ή/και

-  την επεξεργασία/έκδοση απόφασης που θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, από όλους/τις υποψήφιους/ες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στον ίδιο χρόνο που συμπληρώνονται από τους/τις υποψήφιους/ες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.


Κυρία Υπουργέ,

Παρά τις όποιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τις όποιες προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών/τριών με αναπηρία, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί κοινό τόπο ότι απαιτούνται περαιτέρω θεσμικές και ουσιαστικές αλλαγές και πρωτοβουλίες για την απαρεμπόδιστη και καθολική τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, α’ β’ γ’ βάθμια εκπαίδευση, όπως το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ορίζει.

Με την πεποίθηση ότι το ζήτημα που τέθηκε υπόψη σας με τον παρόν θα τύχει της αναγκαίας προσοχής και εκτίμησης, αναμένουμε την ανταπόκριση και τις ενέργειές σας.  

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Πίνακας αποδεκτών:

- Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ζ.Μακρή

- Γεν. Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Α.Κόπτσης

- Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς – μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset