Menu

Νέα

Νέα

31 Ιουλίου 2023

Διευκρινίσεις για τη μη διενέργεια εξόδων συμμετεχόντων/ουσών ή/και εισόδου τρίτων προσώπων στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία


Σε απόκριση σε σχετική εκπεφρασμένη διαμαρτυρία και δυσφορία από διάφορες πλευρές, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) διευκρινίζει ότι η διατήρηση ανελαστικών περιθωρίων σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξόδου των φιλοξενούμενων (κατασκηνωτών/τριών και συνοδών) ή/και εισόδου τρίτων φυσικών προσώπων (πέραν των απαραίτητων συντελεστών για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων) από τους κατασκηνωτικούς χώρους φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος, εδράζεται στην προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες/ουσες στο Κ.Π. ΑμεΑ 2023 και συγκεκριμένα στην πρόβλεψη: «Οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα να έχουν αρνητικό rapid test 24 ωρών για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 κατά την είσοδό τους στον χώρο της κατασκήνωσης».

Πρόβλεψη, η οποία εισήχθη και διατυπώνεται στην υπ’ αριθμ. Δ12α/58734/15.06.2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2023» (και η οποία σύστοιχα έχει μεταφερθεί και αποτυπωθεί στη σχετική πρόσκληση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα).  

Δοθείσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, είναι ευχερώς αντιληπτό ότι στην περίπτωση που επιτραπεί οποιαδήποτε ευχέρεια εξόδου συνοδευτικού προσωπικού ή/και κατασκηνωτών/τριών από τους κατασκηνωτικούς χώρους ή/και εισόδου τρίτων προσώπων που δεν συνέχονται με το αντικείμενο του Προγράμματος, το ενδεχόμενο αυτό έρχεται εν τέλει να αποδυναμώσει, αν όχι να ακυρώσει την ελάχιστη διασφάλιση που τη φετινή χρονιά προβλέπεται για την αποτροπή της εισόδου της λοίμωξης Covid-19 στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, στις οποίες φιλοξενούνται φυσικά πρόσωπα αυξημένης ευαλωτότητας, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, λόγω της αναπηρίας τους. 

Εκτιμάται δε ότι δεδομένης της πεπερασμένης διάρκειας των περιόδων φιλοξενίας των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος (10 ημερολογιακές ημέρες), ο περιορισμός αυτός δεν καθίσταται δυσχερώς επιτεύξιμος, σε αντιδιαστολή με τα ισχύοντα για τις δομές κλειστής περίθαλψης και φροντίδας, στις οποίες τα επισκεπτήρια είναι επιτρεπτά από τη στιγμή που σε αυτές διαβιούν επί μακρόν άτομα με αναπηρία ή/και ηλικιωμένοι/ες.

Και αυτή τη χρονιά στόχος και δέσμευση της Ομοσπονδίας μας παραμένει το να προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους/τις φιλοξενούμενους/ες με αναπηρία στις κατασκηνώσεις και τις οικογένειές τους, και να διαχειριστούμε με ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο τα ζητήματα που θα διασφαλίσουν την ασφαλή, ποιοτική και αξιοπρεπή φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία και των συνοδών τους στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος.

Πεποίθησή μας είναι ότι σε αυτόν τον στόχο έχουμε καθήκον και υποχρέωση να συνεισφέρουμε ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ, στο μέτρο και στον βαθμό της εμπλοκής του/της καθενός/μιας στο Πρόγραμμα.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset