Menu

Νέα

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Παρακαλούμε οι προσφορές των οικονομικών φορέων, όπως αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας posgmamea@otenet.gr, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2021

Με το παρόν, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.06.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας […]» (Φ.Ε.Κ. 2660/τ.Β’/2021), συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του Παραρτήματος 18 αυτής για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων φιλοξενίας ΑμεΑ, ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κ&omicron

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΔ, ΣΑΔ, ΕΩΣ 31/08/2021

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η υποβολή των δαπανών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3/Γ/οικ.15029/03.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ»

Έχοντας υπόψιν την με αριθ. 4/26-02-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6003ΟΕΨΓ-161), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα...

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΕΕΠΑΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία που λειτουργεί το  «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η «Γέφυρα  »,  κάνει γνωστό ότι  έως τις 20/7/2021, οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λειτουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ... 

ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2240/τ.Β’/31.05.2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

RSS

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset