Menu

Νέα

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» Αττικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.ΜΕ.Α. «ΕΜΠΝΕΥΣΗ» ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. «ΕΜΠΝΕΥΣΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ - "Έμπνευση" Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»...

ΞΕΚΙΝΑ, ΑΠΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών εγγράφονται ενήλικοι έως 67 ετών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προηγείται ο έλεγχος του ποινικού μητρώου τους και η επιτυχής ολοκλήρωση εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης που θα διενεργηθεί χωρίς δική τους επιβάρυνση. Οι  Προσωπικοί Βοηθοί μετά την ένταξή τους στο Μητρώο θα επιλέγονται από τους/τις δικαιούχους με αναπηρία του Πιλοτικού Προγράμματος, οι οποίοι/ες θα αποκτούν δικαίωμα πρόσβα&

ΝΟΜΟΣ 4972/2022, ΑΡΘΡΟ 188 "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ"

Ευελπιστώντας ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα συνδράμουν σε κάποιον βαθμό στην επίλυση των εντοπισμένων προβλημάτων μεταφοράς που έχουν χρεωθεί και αυτή τη χρονιά σημαντικό μέρος της ευθύνης για την ετεροχρονισμένη έναρξη της φοίτησης πολλών μαθητών/τριών με αναπηρία έναντι του λοιπού μαθητικού πληθυσμού, σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, επισυνάπτουμε το επίμαχο άρθρο ως απόσπασμα του σχετικού νόμου για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Η ΑΡΓΩ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ" ,στον Πειραιά, είναι δικαιούχος της Πράξης... 

7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002641), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) «ΠΛΟΕΣ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ Π. Φαλήρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 -2020»...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 20ου ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 11 & 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (27/06/2022), τo Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, σε συνεδρίασή του στις 27 Ιουνίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα τηv Προκήρυξη τoυ 20ου Τακτικού-Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της...

RSS
12

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset