Menu

Νέα

Νέα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΔΗΦ - ΑμεΑ ΤΟΥ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ"

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ “ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα με αναπηρίες που παρουσιάζουν διάχυτες νοητικές διαταραχές όπως προσδιορίζονται στην  υπ΄ αρ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) υπουργική απόφαση και κατοικούν στο νομό Αττικής, τα οποία έχουν δυνατότητα αυτοεξυ&am

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021 -2027», προς δυνητικά ωφελούμενους (άτομα με νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ηλικίας 6 έως 29 ετών)...

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ υποδέχεται με ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή, μέσω της οποίας παρέχεται το εύλογο, αλλά και απολύτως αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την προσαρμογή και συμμόρφωση των υφιστάμενων Κέντρων με τις εφεξής ισχύουσες προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία τους, και αίρονται εντοπισμένα προσκόμματα που επισημάνθηκαν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, επιτρέποντας κατ’ επέκταση ένα δίχτυ ασφαλείας τόσο για τα Κέντρα αυτά, όσο κυρίως για τους/τις αποδέκτες των υπηρεσιών &t

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι σχετικές οδηγίες – κατευθύνσεις αναφέρονται σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των  ΕΔΥ – ΚΕΔΑΣΥ – ΕΔΕΑ, των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης, ενώ παρατίθενται στα εμπλεκόμενα μέρη και σύνδεσμοι για την αξιοποίηση παραχθέντος επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού προς την κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης και της υποστήριξης και των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Κ.Δ.-Η.Φ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ, ΣΤΗ ΧΙΟ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων¨ (ΕΓΑΝΥ), ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος <<Βόρειο Αιγαίο 2021-2027>> που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη <<ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΗΦ ΣΤΗ ΧΙΟ.>> καλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν στην κοινωνική υπηρεσία του φορέα τα παρακάτω δικαιολογητικά από τις 5/122023-20/12/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΔ-ΗΦ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΜΕΛΙΣΣΑ", ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας ενεργώντας ως ανάδοχος της Πράξης ««ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με συνέχιση της λειτουργίας του.» με Κωδικό ΟΠΣ 6002687 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» το οποίο χρηματοδοτείται από το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) "ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ", ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "Ο ΕΡΜΗΣ"

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοχείρως από 18 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2023, καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και από 09.00 έως 16:00 στα γραφεία του φορέα Πανελληνίου Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΕΡΜΗΣ», Δραγατσανίου 1 και Βοσπόρου, Ελληνικό, Τ.Κ. 167 77, κτίριο B, 3oς όροφος  ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) ή ηλεκτρονικά στο Email: ermis.prot@gmail.com

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2023 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσιεύθηκε η 4Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα επτά (77) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑμεΑ ΣΕ ΚΔΗΦ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «ΚΕΜΑΕΔ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων με διακριτικό τίτλο «ΚΕΜΑΕΔ»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑμεΑ ΣΕ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση...

RSS
1234567

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset