Menu

Νέα

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ"

Από την Διοίκηση του «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ», γίνεται γνωστό ότι από 16/11/2021 έως και την 31/12/2021, δέχεται αιτήσεις από εν δυνάμει ωφελουμένους, άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down, για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Πράξη Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ¨ΕΛΠΙΔΑ¨, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότι&am

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΔ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ"

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 18 ετών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΔ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Η «ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης πράξης «Επιχορήγηση έργου ΣΥ∆ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ: κτίριο 1 ΖΩΗ και κτίριο 2 ΕΙΡΗΝΗ» µε κωδικό ΟΠΣ 5085295  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά  Ελλάδα 2014-2020» µε την απόφαση 2405-27/10/2021, προσκαλεί...... 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 78 ΑΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ

Στο περιεχόμενο του Νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, από την ημερομηνία λήξης της θητείας και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, νέα παράταση, έως τις 31/12/2021: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΑΡΩΓΗ»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Επαναπρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για το Πρόγραμμα με τίτλο Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, που λειτουργεί ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης  «ΣΥΔ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΔΟΜΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ & ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ: 882/18.10.21 πρόσκλησης ενδιαφέροντος  που αφορά την ένταξη δυνητικά ωφελουμένων στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)...

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002641), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑμεΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη  "Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του Έργου " Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος "...  

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση: «Οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την εξαίρεσή τους από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, οφείλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να την υποβάλουν στην οικεία ανοικτή δομή [….], από την οποία διαβιβάζεται αμελλη&ta

RSS
First 567891011121314 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset