Menu

Νέα

Νέα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Β.Ε.)

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε τον Προσωρινό πίνακα κατάταξης ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."»... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ

Το Σωματείο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» στο Θραψανό της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2023.

Για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 23η-1-2023 και λήξης η 31η-10-2023.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 (1-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι για τις λοιπές οδηγίες που βρίσκουν εφαρμογή στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔΗΦ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές εγκυκλίους που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύνδεσμος: https://ypergasias.gov.gr/category/metra-covid-19-koinoniki-allilengyi/ ως ίσχυε.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Η ΑΡΓΩ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στον Πειραιά, που είναι δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ Κ.Α.Σ.Π. ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Από 08/12/2022 έως και 16/12/2022 μπορούν να υποβάλλονται νέες αιτήσεις ωφελούμενων - ατόμων με αναπηρία (εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα), ηλικίας 2,5 έως 12 ετών, για μια (1) κενή θέση στο πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Χατζηπατέρειου Κέντρου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΑΜΥΜΩΝΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ "ΙΡΙΣ"

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», προσκαλεί άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες ειδικές ανάγκες να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαι&

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη Ατόμων με Αναπηρία (νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down άνω των 18 ετών) στην Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ 2»... 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2022 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 17 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, αναφορικά με την πλήρωση κατά σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ...

ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν.4997/2022 ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ

Στον υπ’ αριθμ. 4997/2022 νόμο: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται κάποιες θετικές ρυθμίσεις, που αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά με αναπηρία, τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τις οικογένειές τους αλλά και τις δομές που υπηρετούν τις ανάγκες τους, ορισμένες εκ των οποίων έχουν απασχολήσει την Ομοσπονδία, αποτελώντας αντικείμενο παρέμβασης.

RSS
12345678910 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset