Menu

Νέα

Νέα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης ''Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ'' (MIS 5041413), η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία", ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, υλοποιεί πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιχορήγηση του ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΚΔΗΦ¨-Κέντρο Ειδικής Αγωγής» του Υποέργου «Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση-Κέντρο Ειδικής Αγωγής»...

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 10/05/2021 ΕΩΣ 17/05/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ: ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χωρίς μεταβολές στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ), από τη Δευτέρα, 10 Μάϊου 2021, έως και τη Δευτέρα, 17 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΑΡΤΑΣ "ΑΓΚΑΛΙΑ"

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μεταβατικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης, προβλέπεται πως οι φορείς υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν στην οικεία Περιφέρεια, έως τις 30 Μαΐου 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ

Το Σωματείο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» στο Θραψανό της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη 2014-20 (κωδ. 15)

&l

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΔΑΠμεΑ ΚΑΙ Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Παραμένουν σε ισχύ οι προϋποθέσεις του προηγούμενου διαστήματος για τη λειτουργία των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ»

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»... 

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΑΠΟ ΕΚΤ/ΕΣΠΑ & ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ", ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, από 1η Μάϊου 2021, οι πληρωμές συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως προς όλες τις δομές / φορείς που τις λειτουργούν και αφορούν στο σύνολο των ωφελούμενων, εξαιρουμένων, περιπτώσεων δήλωσης του ωφελούμενου ατόμου ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη αυτού περί διακοπής συμμετοχής / λήψης των υπηρεσιών των Κέντρων (σημειώνεται πως η προηγούμενη απόφαση, που αντικαθίσταται, προέβλεπε ότι «τ&upsilon

Επέκταση χρονικής ισχύος προϋποθέσεων για τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως τη Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, ώρα 6:00

Η εξακολούθηση συνδρομής επιτακτικών λόγων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού που προκαλεί τη λοίμωξη Covid-19, η οποία τροφοδοτεί την επέκταση της χρονικής ισχύος των μέτρων έναντι του ιού στο σύνολο της Επικράτειας, συμπαρασύρει, όπως είναι αναμενόμενο, και την εξακολούθηση συνδρομής της ισχύος των προϋποθέσεων για τη λειτουργία των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ.

RSS
12345678910 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset