Menu

Νέα

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Α.ΜΕ.Α. Η «ΚΥΨΕΛΗ» ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», κάνει γνωστό ότι από 22/04/2023 έως 02/05/2023, οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λειτουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. και συγκεκριμένα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ «ΒηματίΖΩ» Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την 10η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την Πράξη «Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για την υλοποίηση του Έργου «ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» » με κωδικό ΟΠΣ 5001582, στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»...

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19 ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 10/04/2023 - 01/05/2023

Ακολουθεί, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και συμμόρφωση των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21217/07.04.2023 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2301/τ.Β’/08.04.2023), που αναφέρεται στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς της Covid-19, σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας και σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας στο σύνολο της Επικράτειας, ως ισχύει για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, έως και τη Δευτέρα, 1 Μαΐο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κέντρου Ειδικών Παιδιών- «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 -2020», προς δυνητικά ωφελούμενους (ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση που κατοικούν στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή του).....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074...

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ COVID-19

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της νέας απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική επιβάρυνση της χώρας, τα ισχύοντα μέτρα προστασίας, από σήμερα, αναπροσαρμόζονται και βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης) και σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία, στο σύνολο της Επι&k

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 2022 & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2023

Ύστερα και από τα γνωστά προβλήματα του περασμένου διαστήματος αναφορικά με την απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, που έχουν ταλαιπωρήσει, χωρίς υπαιτιότητά τους, πολλές οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία και ταξινομήσει αναπηρικό αυτοκίνητο, ακολουθεί, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, σχετική, πρόσφατη εγκύκλιος που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Δ/νσεις της Α.Α.Δ.Ε. (Ε.2014/14.03.2023), με θέμα: «Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη Ατόμων με Αναπηρία (που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού) στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΒηματίΖΩ»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, προς δυνητικά ωφελούμενους (άτομα με κινητικές αναπηρίες ή αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία)...

RSS
12345678910 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern: