Menu

Νέα

Νέα

15 Μαΐου 2020

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

12 Μαΐου 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαδικτυακής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 110 επαγγελματιών (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νομικών κ.α.), μετά το πέρας της οποίας αναμένεται η εκκίνηση των εκπαιδεύσεων υποψηφίων αναδόχων ή θετών γονέων και η διαδικασία «συνταιριάσματος» με τα παιδιά προς αναδοχή και υιοθεσία, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

7 Μαΐου 2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

6 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

5 Μαΐου 2020

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1699/Β/05.05.2020) σύμφωνα με την οποία και λόγω εξακολούθησης συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, παρατείνεται έως 31/05/2020 η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας επιμέρους εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, ενώ προβλέπεται η επαναλειτουργία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική κανονικότητα.

Η Κ.Υ.Α. συμπαρασύρει το πεδίο ι

4 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

30 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

28 Απριλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ ΚΑΙ ΚΔΑΠμεΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ

Δείτε την επιστολή της ΕΣΑμεΑ προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των ωφελούμενων, ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, που παρακολουθούν προγράμματα σε Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ ΚΑΙ ΚΔΑΠμεΑ, κατά την επιστροφή τους στα κέντρα.

28 Απριλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μαθητών/τριών και των φοιτητών/τριών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, κατά το επικείμενο άνοιγμα και την επιστροφή τους στις εκπαιδευτικές δομές, απέστειλε η ΕΣΑμεΑ. 

24 Απριλίου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΣΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΠΙΔ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Η ΤΟ ΕΚΤ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Στα ακόλουθα αρχεία μπορείτε να δείτε τις διευκρινιστικές πληροφορίες και οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς / δομές ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2019 - 2020 ή το ΕΚΤ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

RSS
12345678910 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Δεκέμβριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset