Menu

Νέα

Νέα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης έφηβου, νέου, αμφοτέρων των φύλων, με νοητική υστέρηση (ωφελούμενοι)...

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2020–21 ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID19

Με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14109/ΓΔ4/05.02.2021 Απόφασης του Υπουργού Υγείας, Β.Κικίλια και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζ.Μακρή (Φ.Ε.Κ. 455/τ.Β’/06.02.2021), επεκτείνεται και για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020 - 2021 ο τρόπος ρύθμισης των απουσιών των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι/ες δεν πάσχουν οι ίδιοι/ες από κάποιο σοβαρό νόσημα, αλλά συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διότι συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά μ&a&am

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Χωρίς μεταβολές στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και εφαρμόζονται στο προηγούμενο διάστημα, προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ), έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προβλέπεται να πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτημάτων θα γνωστοποιούνται στο email που έχει δηλωθεί από τα φυσικά πρόσωπα ή τον ιατρό, στις περιπτώσεις όπου η αίτηση προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις συνεχίζεται η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, ώρα 6:00

Παραμένει, συνεπώς, σε ισχύ η υποχρέωση διενέργειας rapid – test ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες των Κέντρων αυτών, σε εβδομαδιαία βάση, διατηρούνται οι συστάσεις για διαχωρισμό ενηλίκων και ανηλίκων ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠμεΑ, όπως και η υποχρέωση αναλογικής προσαρμογής της λειτουργίας των Κέντρων στις περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Επέκταση χρονικής ισχύος προϋποθέσεων για τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, ώρα 6:00

Με νέο έγγραφο οδηγιών της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ11/Γ.Π.οικ.11477/369/12.03.2021), που καταλαμβάνει το διάστημα από σήμερα έως το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, συνεχίζεται η λειτουργία των Κέντρων αυτών υπό την αίρεση ότι εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου διαστήματος (ε.π. υποχρέωση διενέργειας rapid – test ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες σε εβδομαδιαία βάση, συστάσεις για διαχωρισμό ενηλίκων και ανηλίκων ατόμω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Έχοντας υπόψιν την με αριθ. 4/26-02-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6003ΟΕΨΓ-161), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Σ.Υ.Δ. ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4683/2020

Παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των συμβάσεων με παρόχους του Οργανισμού - όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/2020) - συμπεριλαμβανομένων των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), έως τις 31/05/2021.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΕΩΣ 30/04/2021, Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ

Ειδικότερα, αποφασίζεται η «….παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, έως την 30η Απριλίου 2021, εφόσον έχει λήξει ή λήγει η θητεία τους και δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων».

RSS
12345678910 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset