Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4820/2021

Στην τρέχουσα προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας και των επιπτώσεών της, η θέσπιση ζητημάτων υποχρεωτικού εμβολιασμού φυσικών προσώπων που παρέχουν ή/και λαμβάνουν υπηρεσίες σε δομές υγείας και κοινωνικής μέριμνας, μεταξύ των οποίων μονάδες και δομές φιλοξενίας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, ανοικτής και κλειστής φροντίδας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (Ν.4820/2021, Φ.Ε.Κ. 130 Α’), αναπόφευκτα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον και σημασία για τις πλευρές που άμεσα επηρεάζονται.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΥΔ-ΣΑΔ

Οι φορείς διαμαρτύρονται ότι επί του πρακτέου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις και δυσχέρειες στη διαδικασία, πρωτίστως οφειλόμενες: (α) στην απουσία σαφών κατευθύνσεων ή/και ενημέρωσης του ιατρικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να διενεργήσει ορθά ή/και χωρίς χρονοτριβή την έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, και (β) σε ανεπαρκείς παραμετροποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη ενέργεια, οι οποίες προβάλ&

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η στέρηση παροχής θεραπειών Ειδικής Αγωγής Ενηλίκων Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες από συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών ή ιδιώτες θεραπευτές του άρθρου 45 με την διάκριση  εις βάρος των ενηλίκων ΑμεΑ που ως ανήλικοι ελάμβαναν θεραπείες ειδικής αγωγής από τα ΚΔΗΦ  είναι πασιφανής.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΣΕ Σ.Υ.Δ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η συγκεκριμένη εκδοχή, θα οξύνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας των φορέων λειτουργίας Σ.Υ.Δ., ως απόρροια της εισαγωγής μιας περισσότερο διοικητικού τύπου απαίτησης, παρά ουσιαστικής, από τη στιγμή που ο Οργανισμός έχει ήδη κάνει δεκτές τις γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα για τους/τις υφιστάμενους/ες ενοίκους των δομών. Κρισιμότερο είναι, όμως, πως θα πλήξει αναπόδραστα την προστασία του δικαιώματος των ενοίκων τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές α&nu

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ανακαλώντας τους φόβους που εκφράστηκαν σε αυτές για τους κινδύνους που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα των δομών αυτών και την επαπειλούμενη στέρηση από τα άτομα με αναπηρία των υποστηρικτικών και λοιπών οφελών από τις πράξεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των Κέντρων (που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση, καταλύοντας την όποια προσπάθεια για αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, όπως η Διεθνής Σύμβαση τ&am

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ COVID-19

Είναι φορείς που προσδοκούσαν μια ένδειξη συνεπούς στάσης και στήριξής τους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για την αντιστάθμιση των βαρών που επιφορτίστηκαν στην πανδημική περίοδο, καθώς και οι ίδιοι φορείς που διαπιστώνουν την ανυπαρξία οποιασδήποτε βούλησης να εκτιμηθεί το λειτουργικό κόστος που υπέστησαν για τις δομές τους, για χρονικό διάστημα διόλου ευκαταφρόνητο.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αυτή είναι η κατάσταση που καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, για μία ακόμα φορά, την τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στη χώρα μας, λόγω της αδυναμίας του δημόσιου συστήματος υγείας να διαχειριστεί με επάρκεια τη σωματική και ψυχοσυναισθηματική τους φροντίδα σε περίπτωση περίθαλψης, ελλείψει υποδομών και εξειδικευμένου για αυτόν τον σκοπό προσωπικού. 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΥΔ

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 158/26-05-2021 επείγουσας ανακοίνωσης, με την οποία σας καλούσαμε να εξουσιοδοτήσετε την Ομοσπονδία μας προκειμένου να έχουμε την μαζικότερη και καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στη φάση της διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση του κειμένου της νέας Σύμβασης με τις ΣΥΔ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εντούτοις, θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα σημεία που περιέχονται σε επιμέρους άρθρα του Μέρους ΙΙΙ του σχεδίου νόμου, τα οποία εκτιμούμε ότι δέον είναι να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και τα οποία πρωτίστως αφορούν τον προρρηθέντα πληθυσμό των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΔ

Σήμερα, τώρα, πιστεύουμε ακράδαντα πως για να έχουμε ενιαία και ισχυρή διαπραγματευτική παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου, για την καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη, το αμεσότερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο μόνος τρόπος είναι η εξουσιοδότηση όλων των φορέων μελών μας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ για να εκπροσωπήσει τις ΣΥΔ που λειτουργούν οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας μας.

RSS
First 234567891011 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset