Menu

Νέα

Νέα

Έως 11 Μαρτίου 2022 υποβάλλονται οι προτάσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου με τίτλο: "Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ"

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΝΠΔΔ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει συνολική χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ για τις προτάσεις που θα ενταχθούν και προθεσμία επιλεξιμότητας δαπανών έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ & ΚΔΗΦ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 27/01/2022 & ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28/01/2022 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1261/26.01.2022 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) την Πέμπτη 27.01.2022 και την Παρασκευή 28.01.2022 σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από απο&am

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «Υπερίων»  με αριθμ.: 72/26-01-2022 αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με αριθμ. 301/21-12-2021 πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση του νομού Αιτωλ/νίας, άνεργα, ηλικίας άνω των 16 ετών με σκοπό την συμπλήρωση κενών  θέσεων ωφελουμένων από 7/2/2022 και την επιλογή επιλαχόντων

Το παραπάνω  Πρόγραμμα  θα ολοκληρωθεί  στις 31/3/2023

ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ & ΚΔΗΦ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 24/01/2022 & ΤΡΙΤΗ, 25/01/2022 ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 1258/23.01.2022 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παραμένουν κλειστά, αύριο, Δευτέρα, 24/01/2022 και την Τρίτη, 25/01/2022, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, μεταξύ άλλων, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.),


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΕΜΠΝΕΥΣΗ»

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "ΕΜΠΝΕΥΣΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, στο πλαίσιο της σχετικής Πράξης του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» με Κωδικό πρόσκλησης 5001628...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Σ.Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "ΑΛΜΑ"

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μαρίσμη-Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ» συνολικής δυναμικότητας τεσσάρων (4) ατόμων, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067464 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ΕΚΠΥ

Με δεδομένο πως το μέχρι σήμερα κενό της πληροφόρησης και οι συνακόλουθες ενέργειες των θεραπόντων ιατρών έχουν πιστωθεί σημαντικό μέρος της ευθύνης για τα επαναλαμβανόμενα και γνωστά στους/στις περισσότερους/ες προβλήματα σε σχέση με την ορθότητα των γνωματεύσεων και των ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ που εγκρίνονται, ευελπιστούμε το πρόσφατο αυτό έγγραφο διευκρινίσεων να συμβάλλει σε επαρκή καθοδήγηση και συμμόρφωση από τους εφαρμοστές της και κατ’ επέκταση &

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔOΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ» (MIS 5041413), η οποία  είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ"...

RSS
12

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset