Menu

Νέα

Νέα

Με τις ίδιες προϋποθέσεις συνεχίζεται η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, ώρα 6:00

Παραμένει, συνεπώς, σε ισχύ η υποχρέωση διενέργειας rapid – test ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες των Κέντρων αυτών, σε εβδομαδιαία βάση, διατηρούνται οι συστάσεις για διαχωρισμό ενηλίκων και ανηλίκων ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠμεΑ, όπως και η υποχρέωση αναλογικής προσαρμογής της λειτουργίας των Κέντρων στις περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Επέκταση χρονικής ισχύος προϋποθέσεων για τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, ώρα 6:00

Με νέο έγγραφο οδηγιών της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ11/Γ.Π.οικ.11477/369/12.03.2021), που καταλαμβάνει το διάστημα από σήμερα έως το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, συνεχίζεται η λειτουργία των Κέντρων αυτών υπό την αίρεση ότι εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου διαστήματος (ε.π. υποχρέωση διενέργειας rapid – test ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες σε εβδομαδιαία βάση, συστάσεις για διαχωρισμό ενηλίκων και ανηλίκων ατόμω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Έχοντας υπόψιν την με αριθ. 4/26-02-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6003ΟΕΨΓ-161), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Σ.Υ.Δ. ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4683/2020

Παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των συμβάσεων με παρόχους του Οργανισμού - όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/2020) - συμπεριλαμβανομένων των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), έως τις 31/05/2021.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΕΩΣ 30/04/2021, Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ

Ειδικότερα, αποφασίζεται η «….παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, έως την 30η Απριλίου 2021, εφόσον έχει λήξει ή λήγει η θητεία τους και δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ - «ΥΠΕΡΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η Ένωση  Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ - «Υπερίων», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»...

Παραμένουν σε ισχύ οι προϋποθέσεις του προηγούμενου διαστήματος για τη λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ ΚΑΙ Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως και την Τρίτη,16 Μαρτίου 2021, ώρα 6:00

Υπενθυμίζουμε πως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με έγγραφό της προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει ζητήσει να διευκρινιστεί αν οι ωφελούμενοι/ες και εργαζόμενοι/ες στα Κέντρα, που έχουν ήδη συμμετάσχει στον εμβολιασμό έναντι της Covid-19, εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των rapid test.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Αγρινίου του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»...

RSS

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset