Menu

Νέα

Νέα

Με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου διαστήματος συνεχίζεται η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 07/06/2021 και ώρα 6:00

Υπενθυμίζεται ότι, από την προηγούμενη εβδομάδα, παράλληλα με τις προϋποθέσεις αυτές, βρίσκει εφαρμογή και το υποχρεωτικό μέτρο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό Covd-19 για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία, όπως και της δήλωσης του αποτελέσματος των ελέ&am

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 30 ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 2 “Προϋποθέσεις εγγραφής σπουδαστών και τοποθέτησης τους σε ειδικότητες” της υπ΄ αριθμ. 92100/12-12-2018 Απόφασης για την Ίδρυση του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 6107/Β/31-12-2018). 2. Το υπ’ αριθμ. 363/13-05-2021 έγγραφο – αίτημα του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης για την εισαγωγή σπουδαστών για το σχολικό έτος 2021-2022...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Η «ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης πράξης «Επιχορήγηση έργου ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ» με κωδικό ΟΠΣ 5007953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με την απόφαση 1013-17/05/2021...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΕΣΤΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ

Η ΕΣΤΙΑ δέχεται αιτήσεις για αξιολόγηση νέων ωφελούμενων για το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Η αξιολόγηση διενεργείται από τη Διεπιστημονική Ομάδα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΣΥΖΩΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η «ΣΥΖΩΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με κωδικό ΟΠΣ 5001732...

Με τα ίδια μέτρα προφύλαξης έναντι του ιού SARS-CoV-2 συνεχίζεται η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, ώρα 6:00

Παραμένει, συνεπώς, σε ισχύ η υποχρέωση διενέργειας rapid ή PCR test ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους/ες ή/και ωφελούμενους/ες των Κέντρων αυτών, σε εβδομαδιαία βάση, διατηρούνται οι συστάσεις για τον διαχωρισμό ενηλίκων και ανηλίκων ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠμεΑ, η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν καθοριστεί με τις σχετικές εγκυκλίους του περασμένου έτους, όπως και η υποχρέωση αναλογικής προσαρμογής της λειτουργίας των Κέντρων στις περιοχές όπου υπάρχει α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης ''Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ'' (MIS 5041413), η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία", ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, υλοποιεί πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιχορήγηση του ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΚΔΗΦ¨-Κέντρο Ειδικής Αγωγής» του Υποέργου «Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση-Κέντρο Ειδικής Αγωγής»...

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 10/05/2021 ΕΩΣ 17/05/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ: ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χωρίς μεταβολές στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ), από τη Δευτέρα, 10 Μάϊου 2021, έως και τη Δευτέρα, 17 Μάϊου 2021 και ώρα 6:00.

RSS
12

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset