Menu

Νέα

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ/ ΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 3938 απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο ΠΕΠ Αττικής η πράξη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»», το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας (Κολοκοτρώνη 181 –Κορωπί). Η πράξη αφορά στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 22 ωφελούμενους με νοητική υστέρηση για χρονικό διάστημα 69 μηνών...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «ΜΙΚΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002632 στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»...

ΕΩΣ ΤΙΣ 30/09/2021 ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Σ.Υ.Δ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4683/2020

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Ομοσπονδία μας, σας γνωστοποιούμε πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΑ2/184/οικ.17885/05.07.2021 ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε συνέχεια και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν.4812/2021 (Φ.Ε.Κ. 110/τ.Α’/30.06.2021), η ισχύς των συμβάσεων με παρόχους του Οργανισμού - όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/2020) - συμπεριλαμβανομένων των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), έχει παραταθεί έως τις 30/09/2021&

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας (09)... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Παρακαλούμε οι προσφορές των οικονομικών φορέων, όπως αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας posgmamea@otenet.gr, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2021

Με το παρόν, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.06.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας […]» (Φ.Ε.Κ. 2660/τ.Β’/2021), συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του Παραρτήματος 18 αυτής για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων φιλοξενίας ΑμεΑ, ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κ&omicron

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΥΔ, ΣΑΔ, ΕΩΣ 31/08/2021

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η υποβολή των δαπανών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3/Γ/οικ.15029/03.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»...

RSS
First 45678910111213 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset