Menu

Νέα

Νέα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ΕΚΠΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν.5041/2023

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης αίρονται τα πολυετή εμπόδια που ταλαιπωρούν εκατοντάδες οικογένειες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ελλείψει φυσικοθεραπευτών εξειδικευμένων στην ειδική αγωγή με συμβατική σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης για τις θεραπείες των ατόμων που έχουν στη φροντίδα τους και σε δίκτυο μη συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών σε όλη την επικράτεια καθώς και την απευθείας αποζημίωσή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Β.Ε.)

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρία [νοητική υστέρηση, χωρίς αυτισμό, με ελαφρά κινητικά προβλήματα (χωρίς χρήση αναπηρικού αμαξιδίου), με συνοδές αισθητηριακές αναπηρίες], ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΦΑΝΙΚΕΣ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, υποδέχεται με αίσθημα ικανοποίησης και δικαίωσης την επιτέλους διόρθωση της αδικίας αυτής, που επί σειρά ετών έθετε απερίσκεπτα σε διακινδύνευση την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων της πλέον αυξημένης ευαλωτότητας, με βαριά νοητική αναπηρία, όταν οι ήδη αυξημένες ανάγκες τους κορυφώνονταν και λόγω της απώλειας του/της γονέα τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Α.ΜΕ.Α. Η «ΚΥΨΕΛΗ» ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», κάνει γνωστό ότι από 22/04/2023 έως 02/05/2023, οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λειτουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. και συγκεκριμένα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ «ΒηματίΖΩ» Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την 10η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την Πράξη «Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για την υλοποίηση του Έργου «ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» » με κωδικό ΟΠΣ 5001582, στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»...

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19 ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 10/04/2023 - 01/05/2023

Ακολουθεί, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και συμμόρφωση των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21217/07.04.2023 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2301/τ.Β’/08.04.2023), που αναφέρεται στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς της Covid-19, σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας και σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας στο σύνολο της Επικράτειας, ως ισχύει για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, έως και τη Δευτέρα, 1 Μαΐο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κέντρου Ειδικών Παιδιών- «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 -2020», προς δυνητικά ωφελούμενους (ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση που κατοικούν στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή του).....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΗΦ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074...

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ COVID-19

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της νέας απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική επιβάρυνση της χώρας, τα ισχύοντα μέτρα προστασίας, από σήμερα, αναπροσαρμόζονται και βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης) και σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία, στο σύνολο της Επι&k

RSS
First 45678910111213 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset