Menu

Νέα

Νέα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ τ.ΙΚΑ ΚΑΙ τ.ΟΓΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ: ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

 

Εγκύκλιο με θέμα: "Μεταφορά αρμοδιότητας χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος τ.ΙΚΑ και τ.ΟΓΑ σε Τμήματα Παροχών Ασθενείας Υποκαταστημάτων Μισθωτών", εστάλη από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, για την εφαρμογή της με αρ. 8697/12.01.2021 απόφασης του Διοικητή e-ΕΦΚΑ και την εξέταση των αιτήσεων των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ από 12.01.2021 καθώς και όσων υποθέσεων εκκρεμούν κατά την ημερομηνία αυτή.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΔ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΕΓΝΥΑ)

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.), λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΣΥΔ ΕΓΝΥΑ»          με Κωδικό ΟΠΣ 5067634, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Σ.Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "ΑΛΜΑ"

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μαρίσμη-Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ» συνολικής δυναμικότητας τεσσάρων (4) ατόμων...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ¨ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ¨ (ΕΓΑΝΥ) ΧΙΟΥ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων¨ (ΕΓΑΝΥ), ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος <<Βόρειο Αιγαίο 2014-2020>>...

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/01/2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με το υπ. αριθμ.πρωτ.: Δ11/Γ.Π.οικ.2081/80/18.01.2021 έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)", παρέχεται το πλαίσιο οδηγιών που διέπει τη λειτουργία των Κέντρων αυτών, για την εβδομάδα από 18/01/2021 έως 25/01/2021. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Σ.Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΑΜΚΕ "ΜΟΙΑΖΩ" ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Φορέας ΜΟΙΑΖΩ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ΄΄Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ ΄΄ΖΩΗ΄΄ ενός (1) ατόμου με αυτισμό-σύνδρομο asperger, της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5070726...

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: "Άτομα με αναπηρία, Covid-19 και εμβολιασμός: Ανοίγουμε το διάλογο" από την ΕΣΑμεΑ και το Ινστιτούτο της, ΙΝΕΣΑμεΑ - Τετάρτη, 13/01/2021, 17:00-18:30

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναγνωρίζει την καταλληλότητα της χρονικής στιγμής για να τεθούν σημαντικά ερωτήματα που αναφέρονται στον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία, όπως ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, με όλες τις εκφάνσεις της, στο δημόσιο αγαθό του εμβολιασμού και οι παράγοντες – ιατρικοί, κοινωνικοί – που πρέπει να συνεκτιμηθούν στη διαμόρφωση ενός, εξίσου αποτελεσματικού και κοινωνικά πρόσφορου, πλαισίου υποστήριξης της δημόσιας υγείας.   

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ): ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ 08.01.2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το υπ. αριθμ.πρωτ.: Δ11/Γ.Π.οικ.666/17/08.01.2021 εγκύκλιο έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται: «Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)».

 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.: ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Έγγραφο με θέμα: «Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.» απέστειλε προς τις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α. η Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 123/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που επιτρέπει την χορήγηση στους/στις ενδιαφερόμενους/ες, ύστερα από αίτησή τους, διοικητικών εγγράφων με τα ονοματεπώνυμα  ιατρών – μελών των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Σ.Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

  • Υποέργο (1) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  ΣΥΔ Αναγέννηση 1 στο Μαρούσι, τεσσάρων (4) ατόμων με αυτισμό  της πρόσκλησης  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070895.
  • Υποέργο (2) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  Αναγέννηση 2 στο Μαρούσι, τεσσάρων (4) ατόμων με Νοητική Υστέρηση»  της πρόσκλησης με κωδικό Ο&am
RSS
First 45678910111213 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset