Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αυτή είναι η κατάσταση που καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, για μία ακόμα φορά, την τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στη χώρα μας, λόγω της αδυναμίας του δημόσιου συστήματος υγείας να διαχειριστεί με επάρκεια τη σωματική και ψυχοσυναισθηματική τους φροντίδα σε περίπτωση περίθαλψης, ελλείψει υποδομών και εξειδικευμένου για αυτόν τον σκοπό προσωπικού. 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΥΔ

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 158/26-05-2021 επείγουσας ανακοίνωσης, με την οποία σας καλούσαμε να εξουσιοδοτήσετε την Ομοσπονδία μας προκειμένου να έχουμε την μαζικότερη και καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στη φάση της διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση του κειμένου της νέας Σύμβασης με τις ΣΥΔ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εντούτοις, θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα σημεία που περιέχονται σε επιμέρους άρθρα του Μέρους ΙΙΙ του σχεδίου νόμου, τα οποία εκτιμούμε ότι δέον είναι να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και τα οποία πρωτίστως αφορούν τον προρρηθέντα πληθυσμό των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΔ

Σήμερα, τώρα, πιστεύουμε ακράδαντα πως για να έχουμε ενιαία και ισχυρή διαπραγματευτική παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου, για την καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη, το αμεσότερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο μόνος τρόπος είναι η εξουσιοδότηση όλων των φορέων μελών μας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ για να εκπροσωπήσει τις ΣΥΔ που λειτουργούν οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας μας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Εντούτοις, η ατέρμων επανάληψη της πρακτικής αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτά εναλλακτική, ούτε ως επαρκής λύση, ούτε, ασφαλώς, ως άλλοθι για να συνεχιστεί η ραστώνη και οι καθυστερήσεις της πολιτείας και των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων της για την αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος.

RSS

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset