Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΑΙ ΚΔΗΦ

Με νέα εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εξυπηρετούμενων με αναπηρία που παρακολουθούν προγράμματα σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ, διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι/ες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολιασμού δύνανται να εισέρχονται και να παραμένουν στα Κέντρα, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού τους σχήματος στον προβλεπόμενο χρόνο.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Είναι προφανές ότι η υφέρπουσα παθητική αυτή στάση όχι μόνο δεν εφησυχάζει τους φόβους μας, αλλά, απεναντίας, τους γιγαντώνει. Παράλληλα, ρίχνει νερό στον μύλο του ανορθολογισμού, καθώς οξύνει τόσο την ανησυχία των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει ή απαλλαγεί από τον εμβολιασμό, αναφορικά με την αβέβαιη εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική διαδρομή των παιδιών τους, όσο και το πρόβλημα της βιωσιμότητας των δομών, οι οποίες, όπως είνα&am

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΑ Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΑμεΑ - ΚΔΗΦ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Στον αντίποδα, σήμερα, η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου έρχεται να πλήξει το πνεύμα της συλλογικής προσπάθειας που προηγήθηκε για το επίπεδο της προστασίας που όλοι/ες επιθυμούμε στα Κέντρα αυτά, και στην οποία η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η ΕΣΑμεΑ, μαζί με τους φορείς τους, ενεργά και υπεύθυνα συνδράμαμε. Οι διατυπώσεις της εγκυκλίου μόνο αιφνιδιασμό προκαλούν, αφού, κατά την εκτίμησή μας, για την πιστή εφαρμογή της θα έπρεπε να συντρέχουν, αν όχι ταυτόχρονα, έστω μεμονωμένα, οι πα&

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΥΔ ΚΑΙ ΣΑΔ

Με προηγούμενες επιστολές της, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει επισημάνει μια σειρά ζητημάτων που, κατά την εκτίμησή μας, χρήζουν εξέτασης και συμπληρωματικών ενεργειών τα οποία δυστυχώς, σε σημαντικό βαθμό, μέχρι σήμερα παραμένουν στο προσκήνιο.

Ανακαλώντας την ανησυχία που εκφράστηκε σε αυτές, όχι απλώς για τους κινδύνους που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα των δομών αυτών, αλλά που πρωτίστως αφορούν την επαπειλούμενη στέρηση από τα άτομα με αναπηρία του δικαιώματός του&

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4820/2021

Στην τρέχουσα προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας και των επιπτώσεών της, η θέσπιση ζητημάτων υποχρεωτικού εμβολιασμού φυσικών προσώπων που παρέχουν ή/και λαμβάνουν υπηρεσίες σε δομές υγείας και κοινωνικής μέριμνας, μεταξύ των οποίων μονάδες και δομές φιλοξενίας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, ανοικτής και κλειστής φροντίδας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (Ν.4820/2021, Φ.Ε.Κ. 130 Α’), αναπόφευκτα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον και σημασία για τις πλευρές που άμεσα επηρεάζονται.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΥΔ-ΣΑΔ

Οι φορείς διαμαρτύρονται ότι επί του πρακτέου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις και δυσχέρειες στη διαδικασία, πρωτίστως οφειλόμενες: (α) στην απουσία σαφών κατευθύνσεων ή/και ενημέρωσης του ιατρικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να διενεργήσει ορθά ή/και χωρίς χρονοτριβή την έκδοση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, και (β) σε ανεπαρκείς παραμετροποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη ενέργεια, οι οποίες προβάλ&

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η στέρηση παροχής θεραπειών Ειδικής Αγωγής Ενηλίκων Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες από συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών ή ιδιώτες θεραπευτές του άρθρου 45 με την διάκριση  εις βάρος των ενηλίκων ΑμεΑ που ως ανήλικοι ελάμβαναν θεραπείες ειδικής αγωγής από τα ΚΔΗΦ  είναι πασιφανής.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΣΕ Σ.Υ.Δ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η συγκεκριμένη εκδοχή, θα οξύνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας των φορέων λειτουργίας Σ.Υ.Δ., ως απόρροια της εισαγωγής μιας περισσότερο διοικητικού τύπου απαίτησης, παρά ουσιαστικής, από τη στιγμή που ο Οργανισμός έχει ήδη κάνει δεκτές τις γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα για τους/τις υφιστάμενους/ες ενοίκους των δομών. Κρισιμότερο είναι, όμως, πως θα πλήξει αναπόδραστα την προστασία του δικαιώματος των ενοίκων τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές α&nu

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑμεΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ανακαλώντας τους φόβους που εκφράστηκαν σε αυτές για τους κινδύνους που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα των δομών αυτών και την επαπειλούμενη στέρηση από τα άτομα με αναπηρία των υποστηρικτικών και λοιπών οφελών από τις πράξεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης των Κέντρων (που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση, καταλύοντας την όποια προσπάθεια για αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, όπως η Διεθνής Σύμβαση τ&am

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ COVID-19

Είναι φορείς που προσδοκούσαν μια ένδειξη συνεπούς στάσης και στήριξής τους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για την αντιστάθμιση των βαρών που επιφορτίστηκαν στην πανδημική περίοδο, καθώς και οι ίδιοι φορείς που διαπιστώνουν την ανυπαρξία οποιασδήποτε βούλησης να εκτιμηθεί το λειτουργικό κόστος που υπέστησαν για τις δομές τους, για χρονικό διάστημα διόλου ευκαταφρόνητο.

RSS
1234

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset