Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εντούτοις, θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα σημεία που περιέχονται σε επιμέρους άρθρα του Μέρους ΙΙΙ του σχεδίου νόμου, τα οποία εκτιμούμε ότι δέον είναι να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και τα οποία πρωτίστως αφορούν τον προρρηθέντα πληθυσμό των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΔ

Σήμερα, τώρα, πιστεύουμε ακράδαντα πως για να έχουμε ενιαία και ισχυρή διαπραγματευτική παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου, για την καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη, το αμεσότερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο μόνος τρόπος είναι η εξουσιοδότηση όλων των φορέων μελών μας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ για να εκπροσωπήσει τις ΣΥΔ που λειτουργούν οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας μας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Εντούτοις, η ατέρμων επανάληψη της πρακτικής αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτά εναλλακτική, ούτε ως επαρκής λύση, ούτε, ασφαλώς, ως άλλοθι για να συνεχιστεί η ραστώνη και οι καθυστερήσεις της πολιτείας και των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων της για την αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναμόρφωση και Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου», η ΠΟΣΓΚΑμεΑ διατυπώνει, με το παρόν έγγραφο, τις παρατηρήσεις της αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιέχονται σε επιμέρους άρθρα του σχεδίου, όπως υποβλήθηκαν από την πλευρά της και στον διαδικτυακό τόπο 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΔΑΠμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19

Το ζήτημα επιλύεται μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων που περιέχονται στο Έντυπο «Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού Μονάδας για Πρόσβαση στο Μητρώο Covid-19» (επισυνάπτεται) και απευθύνεται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Covid-19, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΕ ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ

Οι φορείς επισημαίνουν ότι λόγω της απουσίας δέσμευσής τους να συμβάλλονται με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στο Μητρώο Ασθενών Covid-19, λ.χ. γενικής ιατρικής, παθολογίας, με βάση τους ρόλους και τα δικαιώματα που τους αποδίδει το Υπουργείο Υγείας, προσκρούουν σε εμπόδια ως προς τη δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης με την ακολουθητέα διαδικασία. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Στον ίδιο ενεστώτα, το αλλαγμένο οικουμενικό τοπίο της υγειονομικής κρίσης ‘πυργώνει’ καινούριες ανασφάλειες για τα άτομα με αυτισμό: Πόσο ‘αδιάβροχη’ είναι η προστασία των ίδιων και των δικαιωμάτων τους στην ‘καταιγίδα’ των μέτρων και προτεραιοτήτων που προωθούν οι δυνάμεις της πανδημίας; Πόσο ανθεκτική θα παραμείνει, στις πολλαπλές πιέσεις που ασκούνται πάνω της, η όποια προοδευτική τροχιά διαγραφόταν πριν από την πανδημία; Πόσο πιθανό είναι, στα νέα ζητούμενα της κοινωνικής α&a

H ΠΟΣΓΚΑμεΑ ZHTA THN ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΤΑ ΚΔΑΠμεΑ & ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αυτό, δυστυχώς, πληροφορούμαστε ότι λαμβάνει χώρα για τα ανωτέρω Κέντρα, με παρεμβαλόμενα εφεξής προσκόμματα τα περί της αδυναμίας εκτέλεσης ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 στους χώρους τους από τις Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων (όπως έβρισκε εφαρμογή με το ανωτέρω υπ’ αριθμ.2 σχετικό) και αιτιολογικό τη θεσπισμένη – αλλά όχι εισέτι σε εφαρμογή - νέα διαδικασία προγραμματισμού και διενέργειας rapid test σε ΚΔΑΠμεΑ και Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του αν&ome

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19

Ειδικότερα, αναφερόμαστε στα ενήλικα άτομα με αυτισμό, μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, όπως και στα άτομα με μέτρια, σοβαρή και βαριά νοητική υστέρηση, που διαμένουν με τις οικογένειές τους, χωρίς να ωφελούνται των υπηρεσιών των μονάδων και δομών, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, που απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία, γενικής και ειδικής, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κλειστής και ανοικτής φροντίδας. Συνεπεία τούτου, οι συγκεκριμένες κατηγορίες παραμένουν εκτός προτεραιοποίησης<

21 Μαρτίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Σύνδρομο Down

Τι συμβαίνει, όμως, όχι με τις κατ’ εξαίρεση, λόγω της πανδημίας, αλλά με τις κατ’ εξακολούθηση συνθήκες που βιώνουν τα άτομα με σύνδρομο Down; Όταν οι αναμενόμενα ομόψυχες δηλώσεις αλληλεγγύης, που περιβάλλουν αυτή τη μέρα τα παιδιά και ενήλικες με το σύνδρομο, διολισθαίνουν σε ομόθυμη αθέτησή τους τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου;

RSS
First 567891011121314 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset