Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ COVID-19

Είναι φορείς που προσδοκούσαν μια ένδειξη συνεπούς στάσης και στήριξής τους από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για την αντιστάθμιση των βαρών που επιφορτίστηκαν στην πανδημική περίοδο, καθώς και οι ίδιοι φορείς που διαπιστώνουν την ανυπαρξία οποιασδήποτε βούλησης να εκτιμηθεί το λειτουργικό κόστος που υπέστησαν για τις δομές τους, για χρονικό διάστημα διόλου ευκαταφρόνητο.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αυτή είναι η κατάσταση που καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, για μία ακόμα φορά, την τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στη χώρα μας, λόγω της αδυναμίας του δημόσιου συστήματος υγείας να διαχειριστεί με επάρκεια τη σωματική και ψυχοσυναισθηματική τους φροντίδα σε περίπτωση περίθαλψης, ελλείψει υποδομών και εξειδικευμένου για αυτόν τον σκοπό προσωπικού. 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΥΔ

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 158/26-05-2021 επείγουσας ανακοίνωσης, με την οποία σας καλούσαμε να εξουσιοδοτήσετε την Ομοσπονδία μας προκειμένου να έχουμε την μαζικότερη και καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στη φάση της διαπραγμάτευσης με τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση του κειμένου της νέας Σύμβασης με τις ΣΥΔ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εντούτοις, θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα σημεία που περιέχονται σε επιμέρους άρθρα του Μέρους ΙΙΙ του σχεδίου νόμου, τα οποία εκτιμούμε ότι δέον είναι να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και τα οποία πρωτίστως αφορούν τον προρρηθέντα πληθυσμό των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΔ

Σήμερα, τώρα, πιστεύουμε ακράδαντα πως για να έχουμε ενιαία και ισχυρή διαπραγματευτική παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου, για την καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη, το αμεσότερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο μόνος τρόπος είναι η εξουσιοδότηση όλων των φορέων μελών μας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ για να εκπροσωπήσει τις ΣΥΔ που λειτουργούν οι φορείς – μέλη της Ομοσπονδίας μας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Εντούτοις, η ατέρμων επανάληψη της πρακτικής αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτά εναλλακτική, ούτε ως επαρκής λύση, ούτε, ασφαλώς, ως άλλοθι για να συνεχιστεί η ραστώνη και οι καθυστερήσεις της πολιτείας και των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων της για την αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναμόρφωση και Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου», η ΠΟΣΓΚΑμεΑ διατυπώνει, με το παρόν έγγραφο, τις παρατηρήσεις της αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιέχονται σε επιμέρους άρθρα του σχεδίου, όπως υποβλήθηκαν από την πλευρά της και στον διαδικτυακό τόπο 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΔΑΠμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19

Το ζήτημα επιλύεται μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων που περιέχονται στο Έντυπο «Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού Μονάδας για Πρόσβαση στο Μητρώο Covid-19» (επισυνάπτεται) και απευθύνεται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Covid-19, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΕ ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ

Οι φορείς επισημαίνουν ότι λόγω της απουσίας δέσμευσής τους να συμβάλλονται με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στο Μητρώο Ασθενών Covid-19, λ.χ. γενικής ιατρικής, παθολογίας, με βάση τους ρόλους και τα δικαιώματα που τους αποδίδει το Υπουργείο Υγείας, προσκρούουν σε εμπόδια ως προς τη δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης με την ακολουθητέα διαδικασία. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Στον ίδιο ενεστώτα, το αλλαγμένο οικουμενικό τοπίο της υγειονομικής κρίσης ‘πυργώνει’ καινούριες ανασφάλειες για τα άτομα με αυτισμό: Πόσο ‘αδιάβροχη’ είναι η προστασία των ίδιων και των δικαιωμάτων τους στην ‘καταιγίδα’ των μέτρων και προτεραιοτήτων που προωθούν οι δυνάμεις της πανδημίας; Πόσο ανθεκτική θα παραμείνει, στις πολλαπλές πιέσεις που ασκούνται πάνω της, η όποια προοδευτική τροχιά διαγραφόταν πριν από την πανδημία; Πόσο πιθανό είναι, στα νέα ζητούμενα της κοινωνικής α&a

RSS
First 45678910111213 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset